Strona główna  /  Warto przeczytać  /  Więcej  /  Sodalis Marianus kwiecień - czerwiec 2012

Sodalis Marianus kwiecień - czerwiec 2012

Sodalis Marianus kwiecień - czerwiec 2012

Patriotyzm ks. Piotra Skargi, sylwetki wielkich sodalisów XX wieku, nowy dział poświęcony wzorom świętości, metody wychowawcze i osiągnięcia uczniów szkół sodalicyjnych - to najważniejsze tematy najnowszego numeru pisma „Sodalis Marianus".

Bieżący numer „Sodalisa" (kwiecień-czerwiec 2012) otwiera tekst Adama Bieli, napisany w kontekście jubileuszu 400 - lecia śmierci ks. Piotra Skargi i Roku Skargi. Poznając jego dzieje i dokonania możemy przekonać się, jak wiele aktualności jest w głoszonych przez niego ideałach i postawie patriotycznej. „Najważniejszym przesłaniem patriotycznym o. Skargi jest przykazanie bezinteresownej służby ojczyźnie jako dobru wspólnemu. Patriotyzm, jego zdaniem, jest nieodłączny od moralności chrześcijańskiej i stąd też miłość ojczyzny jest świętym obowiązkiem i prawem, które sam Bóg zapisał w ludzkich sercach" - pisze Biela.

W dalszej części numeru przedstawieni są niezwykli sodalisi żyjący w XX wieku. Jadwiga Bałabuszko-Sławińska przedstawia postać śp. kard. Kazimierza Świątka, który przez długie lata służył Kościołowi na Białorusi, przywracając do istnienia jego struktury. Z kolei Wiesław Stradomski pisze o o. Augustynie Jankowskim, benedyktynie z Tyńca, który w seminarium duchownym był profesorem ks. Tadeusza Uszyńskiego, pierwszego moderatora odnowionych Sodalicji Mariańskich.

W piśmie pojawił się nowy dział: Wzory świętości. W nim Elżbieta Zagórska-Heymann przedstawia postać św. Edyty Stein, a Jadwiga Krypajtis składa osobiste świadectwo o św. Faustynie Kowalskiej i bł. Ks. Michale Sopoćko. Szczególną uwagę zwraca wywiad Anny Laszuk z Hanną Iłowiecką-Przeciszewską, która wspomina zarówno radosne chwile, jak i trudy realizacji ideałów sodalicyjnych w realiach Polski powojennej.

Katolicki Zespół Edukacyjny Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce stara się wychowywać uczniów w duchu zaangażowania w służbę Bogu i ludziom. Przyświecające temu cele, stosowane metody i dotychczasowe osiągnięcia uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum przedstawiają w „Sodalisie" ich dyrektorzy. Numer kończy relacja z pielgrzymki do Wilna, którą odbyli członkowie Sodalicji Mariańskiej oraz nauczyciele wspomnianych szkół sodalicyjnych. Jest też informacja o nowym moderatorze Sodalicji Mariańskich w Polsce, którym został o. Emilio Cardenas SM.

pch