Strona główna  /  Warto przeczytać  /  Więcej  /  Przygotowania do Jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski

Przygotowania do Jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski

Przygotowania do Jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski

 Ukazała się sodalicyjna publikacja stanowiąca pomoc w przygotowaniu do Jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski w 2016 r.

Materiał można wykorzystać po zakończeniu Roku Maryjnego w Sodalicjach Mariańskich, od lutego do czerwca 2016 roku na spotkaniach formacyjnych albo np. obchodząc pierwsze soboty miesiąca. Publikacja zawiera tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego oraz komentarz do nich napisany przez Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 1956 r. w Komańczy. Komentarz podzielony jest na pięć części, a każda z nich zawiera temat przewodni i intencję modlitewną. Tak jak przed Milenium Chrztu Polski Jasnogórskie Śluby były rachunkiem sumienia, tak teraz niech posłużą do refleksji nad naszym zaangażowaniem w ich urzeczywistnianie. Świadomi wynikających z nich zobowiązań prośmy Matkę Bożą o łaski do dalszej ich realizacji.