Strona główna  /  Warto przeczytać  /  Więcej  /  Program Apostolski Ruchów

Program Apostolski Ruchów

Program Apostolski Ruchów

Podczas IV Ogólnopolskiego Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich nastąpiło uroczyste przekazanie Programu Apostolskiego Ruchów, który zawiera prezentację aktywności ruchów w Polsce m.in. w takich obszarach jak: rodzina, ochrona życia, gospodarka, polityka,  ewangelizacja, praca z osobami starszymi, pomoc biednym i chorym.

- Chodzi o to, żeby ktoś pomyślał „skoro oni mogą, ja też mogę", i wzajemnie zapalać się do apostolstwa - wyjaśniał o. Adam Schulz ideę przygotowania Programu.

Całość została wydana w formie niewielkiej książki, którą bardzo gorąco wszystkim polecamy. W naszym serwisie informacyjnym będziemy sukcesywnie omawiać poszczególne zagadnienia. Obecnie przedstawimy krótko temat rodziny, która jest pierwszą płaszczyzną społecznego zaangażowania katolików świeckich. Jest kolebką życia i miłości, gdzie człowiek rodzi się i wzrasta. „Tę wspólnotę należy otaczać specjalną opieką, zwłaszcza wtedy, gdy ludzki egoizm, kampanie antyprokreacyjne, polityka totalitarna, a także nędza i ubóstwo materialne, kulturalne i moralne, jak również mentalność hedonistyczna i konsumpcyjna, niszczą źródło życia, ideologie zaś i rozmaite systemy, z którymi łączą się różne formy obojętności i niechęci, atakują właściwą rodzinie funkcję wychowawczą (...). Apostolskim zadaniem świeckich jest przede wszystkim troska o to, by rodzina była świadoma własnej tożsamości, tego, że jest pierwszą i podstawową komórką społeczną, oraz swej oryginalnej roli w społeczeństwie..." - pisze św. Jan Paweł II w adhortacji Christifideles Laici.

Program wymienia m.in. następujące działania na rzecz rozwoju własnej rodziny, pomocy innym rodzinom, w tym dysfunkcyjnym:

- ukazywanie piękna i wartości życia małżeńskiego oraz rodzinnego poprzez świadectwo

- wspólna modlitwa małżonków i w rodzinie oraz jej propagowanie

- modlitwa w intencji rodzin

- dbanie o podtrzymywanie tradycji rodzinnych

- formacja prorodzinna dzieci i młodzieży

- zakładanie i prowadzenie rodzinnych domów dziecka

- zakładanie rodzin zastępczych oraz adopcyjnych

- walka z wszelkimi przejawami ideologii gender

- prowadzenie poradnictwa dla rodzin

- organizowanie wakacji, pielgrzymek, rekolekcji, wyjazdów dla rodzin

- włączanie się w akcje obrony rodziny

- pomoc parom niesakramentalnym w ich rozwoju duchowym oraz utrzymaniu więzi z Kościołem