Strona główna  /  Warto przeczytać  /  Więcej  /  Posłani, aby odnowić świat

Posłani, aby odnowić świat

Posłani, aby odnowić świat

 Ogólnopolska Rada Ruchów Katolickich

Posłani, aby odnowić świat

Jak apostołują ruchy i stowarzyszenia

IV Ogólnopolski Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich
Warszawa, 14 czerwca 2014

Apostolstwo członków ruchów oraz stowarzyszeń katolickich jest realizowane poprzez styl życia oraz konkretne działania, które można nazwać programem apostolskim. Formacja prowadzona w ruchach zmierza do tego, aby każde nasze działanie stawało się apostolskie, było pełnieniem woli Ojca, przemieniało świat od wewnątrz dzięki jego uświęceniu.

Podstawowe zaangażowania człowieka świeckiego obejmują życie w rodzinie lub samotność z Bogiem, pracę zawodową oraz odpoczynek. I te działania winny zostać przekształcone w apostolstwo tak, aby były naszym świadectwem wiary i miłości. Ta podstawowa forma naszego apostolstwa, oddziaływania na innych przez świadectwo naszego życia, jest ubogacona bardziej świadomie podjętymi działaniami rozpoznanymi jako osobisty lub wspólnotowy program apostolski.

Niniejsza książka z jednej strony ukazuje, jak apostolstwo świeckich przedstawia św. Jan Paweł II w adhortacji Christifideles Laici, z drugiej zaś opisuje w krótkiej formie działania podejmowane przez ruchy i stowarzyszenia w różnych dziedzinach życia. Spis działań ruchów został opracowany na podstawie apostolstwa kilkudziesięciu ruchów i stowarzyszeń działających na terenie Polski.