Strona główna  /  Warto przeczytać  /  O. Andrzej Koprowski SJ „Na skrzyżowaniu dróg (Ekklesia). Jak Jezus Chrystus dla nas tworzył swój Kościół”

O. Andrzej Koprowski SJ „Na skrzyżowaniu dróg (Ekklesia). Jak Jezus Chrystus dla nas tworzył swój Kościół”

O. Andrzej Koprowski SJ „Na skrzyżowaniu dróg (Ekklesia). Jak Jezus Chrystus dla nas tworzył swój Kościół”

Serdecznie polecamy książkę o. Andrzeja Koprowskiego SJ „Na skrzyżowaniu dróg (Ekklesia). Jak Jezus Chrystus dla nas tworzył swój Kościół".

Jest to albumowa publikacja o Kościele, opisuje zamysł Boga względem człowieka, wyrażający się w nieustannym proponowaniu mu drogi odkupienia, by podążając nią, mógł powrócić do zażyłości ze Stwórcą ukazanej w Księdze Rodzaju.

W przedmowie do książki o. Koprowski dokonuje ciekawego rozróżnienia między czasem medialnym, a czasem biblijnym. Tłumaczy, że czas medialny jest bardzo wybiórczy, skoncentrowany na sensacji (np. skandalach), na tym, co przykuwa uwagę i przyniesie wpływy z reklamy. Czas mediów nie jest czasem linearnym. Z reguły pierwszoplanowo prezentowane są informacje o finale jakiejś sytuacji, o końcu pewnego zdarzenia - bez ukazywania początku, bez prezentacji procesu ciągłości (wynikania). Czas biblijny jest natomiast czasem siewu, obumierania ziarna, owocowania, dojrzewania. Odpowiada rytmowi życia człowieka, procesowi odkrywania poczucia sensu oraz wzrastania ku większej odpowiedzialności za czyny.

„Papież Franciszek w pierwszym po konklawe spotkaniu z dziennikarzami zwrócił uwagę na to, że wydarzenia dotyczące życia człowieka, historii ludzkości, wymagają niemal zawsze całościowej, złożonej lektury, która często zawiera wymiar religijny (wiary). Sprawia to kłopot środowisku dziennikarskiemu. Nie dlatego, że wydarzenia religijne, kościelne, są trudniejsze w opisie niż ekonomiczne czy polityczne, ale dlatego, że są innej natury. U swych podstaw mają szczególną cechę: wykraczają poza kategorie <świeckie>, dostosowane do opisu rzeczywistości politycznej, ekonomicznej. Chrześcijaństwo bowiem, widoczne w postaci wspólnoty Kościoła, będącą także instytucją ludzką, historyczną, nie jest natury politycznej, ale duchowej. Ono jest, jak wyrazili to uczestnicy Soboru Watykańskiego II, Ludem Bożym, który wędruje przez historię, idzie z Jezusem Chrystusem i zmierza ku Jezusowi Chrystusowi. Tylko przyjmując taką perspektywę, można właściwie te wydarzenia. Tylko w ten sposób można odzwierciedlić wymiar wiary w życiu konkretnego człowieka i całej wspólnoty ludzkiej" - pisze autor.

Podkreśla, że nie jest biblistą. Przez całe życie kapłańskie pracował najpierw w duszpasterstwie akademickim, potem na różne sposoby w instytucjach Kościoła. „I właśnie to - zaznacza o. Koprowski - doprowadziło mnie do zainteresowania Biblią jako zapisem ukazującym działanie Boga, Jego troskę o zachowanie ładu stworzenia, Jego postawę wobec człowieka, trud odkupienia, by przywrócić ład mimo zalewu grzechu i działania szatana".

Publikacja w swojej strukturze przenosi Czytelnika w różne przestrzenie: w czas i warunki starożytne - by pokazać wagę kontekstu geograficzno-historycznego, wprowadza w sytuacje współczesnego człowieka - zapoznając z jego warunkami życia i zarysowując konkretny kształt jego twarzy, wreszcie zaprasza w świat duchowości - pokazując stałą obecność i konkretne działanie samego Boga. Odczytanie bowiem Jego zamysłu oraz uczenie się Jego miłującego sposobu patrzenia na rzeczywistość stanowi o mądrości życia Cena albumu wynosi 25 zł, a dystrybucja odbywa się nie przez sieć księgarń, ale poprzez parafie, ośrodki duszpasterskie, kontakty osobiste, międzyśrodowiskowe.

Zamówienia:

KONTRAST (Bogusław Spurgjasz),

tel: 601 912 821 lub 22 727 08 41