Strona główna  /  Warto przeczytać  /  Kwartalnik Sodalis Marianus nr 4/2018

Kwartalnik Sodalis Marianus nr 4/2018

Ukazał się najnowszy (4/2018) numer naszego kwartalnika Sodalis Marianus.

O wiele większe zasługi niż ja, ma pokolenie, które w 1918 r. wywalczyło wolną Polskę. Temu pokoleniu przede wszystkim należy się dziś hołd i szacunek - mówi z właściwą sobie pokorą Stanisław Michnowski, Sodalis Marianus, rówieśnik Polski Niepodległej, Powstaniec Warszawski, wielki patriota i wybitny geofizyk, który w listopadzie 2018 r.

uroczyście świętował setną rocznicę swoich urodzin. Jubilat otrzymał wiele życzeń, nagród, odznaczeń, gratulacji. Wygłoszono dużo ważnych przemówień. Dla nas jednak szczególnie istotne jest, że tego niezwykłego człowieka, który tak wiele dobrego dokonał dla Polski, uformowała Sodalicja Mariańska. W tym numerze zamieszczamy sylwetkę Stanisława Michnowskiego i relacjonujemy uroczystości jego setnych urodzin.

Wracamy również do innych ważnych wydarzeń, które przeżywaliśmy w sodalicjach w ostatnich miesiącach. Zachęcamy więc do lektury sprawozdań z naszych pielgrzymek: wrześniowej na Jasną Górę i październikowej do Przasnysza, Rostkowa i Płocka, miejsc związanych z osobą św. Stanisława Kostki. Przypominamy także uroczystości setnej rocznicy powstania Sodalicji Mariańskiej w Czeladzi.

O zmarłej sodalisce Władysławie Baranek z Sodalicji Mariańskiej w Poznaniu pisze Beata Pryba, a Krystyna Medycka wspomina zmarłego niedawno ks. Edwarda Szymanka, przyjaciela poznańskiej wspólnoty sodalicyjnej. Na szczególną uwagę zasługuje też tekst Krystyny Tkaczyk, która wraca do objawień Matki Bożej w Lourdes, w 160. rocznicę tych wydarzeń. W stałym cyklu „Matka Boża w liturgii" o. Emilio de Cardenas wskazuje na Matkę Bożą jako Bramę Niebios. Polecamy również kolejny odcinek cyklu „Życie i nauczanie Josepha Ratzingera/Benenedykta XVI".