Strona główna  /  Warto przeczytać  /  "Kazania Świętokrzyskie" - kard. Stefan Wyszyński

"Kazania Świętokrzyskie" - kard. Stefan Wyszyński

 W ramach przygotowań do beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego polecamy lekturę Jego „Kazań Świętokrzyskich", wydanych właśnie przez IPN i Wydawnictwo Soli Deo.

Publikacja zawiera wygłaszane w latach 1974-1976 w kościele Świętego Krzyża w Warszawie kazania kard. Stefana Wyszyńskiego. W ramach tego cyklu Prymas odnosił się do kluczowych kwestii z zakresu katolickiej nauki społecznej. Teksty źródłowe zostały poprzedzone obszernym wstępem przybliżającym kontekst wygłaszanych wystąpień oraz umiejscawiającym je w całości nauczania kard. Wyszyńskiego.

W kazaniach tych Prymas mówił m.in. o prawach człowieka w życiu politycznym. Zachęcał do upominania się o własne prawa indywidualne i zbiorowe - w tym prawo do zrzeszania się i uprawnienia związkowe. Mówił, że te prawa należy „zabezpieczać, popierać, a jeżeli gdzieś są niszczone, odbudować, dając Narodowi swobodę tworzenia życia społecznego przez różnorodne formy wolnych organizacji społecznych. Jest to nieśmiertelne prawo koalicji, czyli zrzeszania się, o które wiek cały walczyły różne warstwy i klasy społeczne, a zwłaszcza organizacje i związki dążące do zabezpieczenia interesów klasy robotniczej". 

Prymas postulował, aby „zaniechano wreszcie wszelkiej formy dyskryminacji w imię niewiary wobec ludzi, których wiarę rozpoznano, aby nie ośmieszano ludzi wierzących, nie zamykano im drogi do awansu społecznego, zawodowego i politycznego. Byłoby to niezgodne z kierunkami rozwojowymi współczesnego życia - i to na całym świecie".

Zarazem uważał, że niestety nie brak w Polsce „oznak nadużywania władzy przeciwko człowiekowi wierzącemu, tylko z tego tytułu, że on, pełniąc obowiązki zawodowe, kulturalne czy społeczne, został gdzieś, kiedyś, przez kogoś rozpoznany jako wierzący i praktykujący katolik. Rosną u nas akta, świadczące o wielkiej liczbie ludzi zalęknionych, zastraszonych, którzy mimo wszystko upominają się o swoje prawa, o to, aby mogli bez przeszkód przyjąć sakrament małżeństwa, ochrzcić swoje dziecko, towarzyszyć mu przy I Komunii świętej, brać udział w pogrzebach chrześcijańskich, podać Biskupowi kwiaty, gdy przyjeżdża do parafii; aby mogli w pełni uczestniczyć w życiu religijnym - jeśli im to dyktuje sumienie i nakazy religii. Pragnęlibyśmy, aby z tego powodu nikt w Ojczyźnie naszej nie cierpiał".