Strona główna  /  Święci i błogosławieni  /  Błogosławiona Maria Teresa Ledóchowska

Błogosławiona Maria Teresa Ledóchowska

Błogosławiona Maria Teresa Ledóchowska

 6 lipca wspominamy w liturgii bł. Marię Teresę Ledóchowską, sodaliskę, wybitną misjonarkę, założycielkę Sodalicji św. Piotra Klawera (później przekształconej w Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Klawerianek).

Maria Teresa przyszła na świat w 1863 r. w Austrii, w słynnej, silnie związanej z Polską rodzinie Ledóchowskich. Otrzymała gruntowne wykształcenie i znakomite wychowanie religijne. Jej rodzice byli ludźmi głęboko wierzącymi, a świadectwo ich wiary zaowocowało potem w życiu potomstwa. Młodsza siostra Marii Teresy to św. Urszula Ledóchowska, założycielka urszulanek szarych, natomiast brat Włodzimierz był generałem jezuitów. 

W wieku 22 lat Maria zachorowała na ospę. Była to wówczas niezwykle groźna choroba. I co prawda sama Maria wyzdrowiała, ale zaraził się od niej ojciec i zmarł. Było to dla niej wstrząsające przeżycie, które w pewnym sensie na nowo ukształtowało jej wiarę. Stwierdziła, że chce „uczynić coś wielkiego dla Pana Boga". W 1885 r. objęła posadę na Dworze Księżnej Alicji Toskańskiej w Salzburgu. Jako dama dworu miała wiele zajęć i obowiązków, ale nie zaniedbywała życia duchowego. Tam zetknęła się z misjonarkami franciszkańskimi i to od nich pierwszy raz usłyszała o misjach. Postanowiła poświęcić się całkowicie misjom afrykańskim i walce z niewolnictwem. Zrezygnowała ze stanowiska damy dworu i zamieszkała u sióstr szarytek w Salzburgu.

Założyła Sodalicję św. Piotra Klawera dla Misji Afrykańskich. Piotr Klawer był hiszpańskim jezuitą, misjonarzem i apostołem niewolników w XVII w. Maria posiadała talent literacki i postanowiła go wykorzystać do propagowania misji. Założyła czasopsimo Echo z Afryki (podtytuł: „Pismo miesięczne ilustrowane dla popierania zniesienia niewolnictwa i dla rozszerzenia misji katolickich w Afryce"), w którym publikowała artykuły na ten temat. Stopniowo przyłączały się do niej kobiety, które były chętne do współpracy w jej dziele. W końcu Maria założyła zgromadzenie zakonne, zatwierdzone przez papieża Leona XIII.

„Zadaniem mego życia i Zgromadzenia, do którego należę, jest budzić coraz większe zainteresowanie misjami i zakorzenić je we wszystkich sercach" - pisała nasza bohaterka. Jej działalność była niezwykle, jak na tamte czasy, nowoczesna i prowadzona z rozmachem. Rozumiała ogromne znaczenie środków masowego przekazu w ewangelizacji, organizowała kongresy i konferencje, otwierała drukarnie.

„Misjonarze i misjonarki mogą być porównywani do pięknej palmy, której owocami są ochrzczone murzyńskie dzieci: korzenie jednak, które tkwią głęboko w ziemi, których nikt nie widzi, a z których drzewo czerpie swe soki - to jest Sodalicja ze swą ukrytą, nieprzerwaną pracą" - pisała Maria Teresa Ledóchowska. Zmarła w Rzymie 6 lipca 1922 r. Papież Paweł VI beatyfikował ją 19 października 1975 r., w Niedzielę Misyjną. Na prośbę polskich biskupów 20 stycznia 1976 r. Paweł VI ogłosił Marię Teresę Ledóchowską patronką Dzieła Współpracy Misyjnej w Polsce.