Strona główna  /  Kronika Federacji  /  Rok 2024  /  1,5% podatku

1,5% podatku

Bardzo serdecznie prosimy wszystkich ludzi dobrej woli o odpisanie 1,5% podatku dochodowego na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Szkół Katolickich Sodalicji Mariańskich.

Tradycyjnie bardzo dziękujemy wszystkim, którzy w poprzednich latach przekazywali nam odpis swojego podatku. Dzięki temu możemy nie ustawać w zapewnianiu uczniom
i nauczycielom coraz lepszych warunków do nauki i pracy. Dzięki państwa dobrej woli, hojności, ciągle modernizujemy budynek szkolny przy ul. Ogrodowej w Warszawie, a także unowocześniamy nowy budynek naszej szkoły przy ul. Chłodnej.

W tym roku ponownie prosimy Państwa o dokonanie odpisu 1,5% podatku. Zebrane środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na poprawę warunków nauczania i pomoc finansową dla potrzebujących uczniów. Będziemy również ogromnie wdzięczni za inne wpłaty i darowizny, które także przeznaczymy na powyższe cele.

Prosimy o modlitwę w intencji naszego wspólnego dzieła prowadzenia sodalicyjnych szkół. Z góry bardzo dziękujemy za Państwa życzliwość i zainteresowanie.

Przypominamy, że aby przekazać 1,5% podatku należy w usłudze e-PIT podać numer KRS: 0000107281 Towarzystwo Przyjaciół Szkół Katolickich Sodalicji Mariańskich
ul. Ogrodowa 3A, 00-893 Warszawa.