Strona główna  /  Kronika Federacji  /  Rok 2023  /  Rekolekcje adwentowe w Katolickim Zespole Edukacyjnym

Rekolekcje adwentowe w Katolickim Zespole Edukacyjnym

Społeczność Katolickiego Zespołu Edukacyjnego Federacji SM brała udział w uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny oraz w rekolekcjach adwentowych.

Najpierw, 8 grudnia rano, uczniowie wraz z rodzicami i nauczycielami uczestniczyli w Mszy św. roratniej w kościele św. Augustyna. „Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przypomina prawdę, że Maryja od chwili swego poczęcia była wolna od grzechu pierworodnego. Maryja jest arcydziełem Rąk Bożych, w Niej, przez Nią i z Nią idziemy pewną drogą do Nieba. Bardzo proszę o przyniesienie lampionów i roratnich świec, by w symbolach światła Chrystusa oświetlać nie tylko ciemności grudniowego poranka, ale pozwolić Chrystusowi na oświetlenie dróg naszej codzienności” – zachęcał do udziału w roratach dyrektor szkoły Grzegorz Baran.

Po przyjściu do szkoły uczniowie, w odświętnych strojach, spożyli w klasach uroczyste śniadanie wspólnotowe. Zaangażowali się w jego przygotowanie. Śniadanie rozpoczęło się i zakończyło modlitwą, a na stołach nie zbrakło symboli adwentowych: wieńca, świecy, czy figurki Matki Bożej.

Następnie starsi uczniowie rozpoczęli normalne lekcje, a młodsi uczestniczyli w warsztatach adwentowych prowadzonych przez Jasia Pociechę. To pseudonim artystyczny uwielbianego przez dzieci Roberta Górniaka, animatora kultury chrześcijańskiej, od lat prowadzącego dla młodszych dzieci przedstawienia, programy artystyczne, warsztaty.

Dla naszych młodszych uczniów przedstawił pantomimę o Bożym Narodzeniem, do której zaangażował również dzieci. Były więc one i widzami, i aktorami. Korzystając z wielu rekwizytów Jaś Pociecha umiejętnie koncentrował uwagę dzieci na treści przedstawienia. Oprócz tego prowadził różne konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

O godz. 12.00 wszyscy uczniowie, zarówno z Ogrodowej, jak i Chłodnej, uczestniczyli w Godzinie Łaski. Modlili się o pokój na świecie, za siebie nawzajem i swoje rodziny, za nauczycieli i wychowawców, o nawrócenie grzeszników.

12, 13 i 15 grudnia odbyła się dalsza część rekolekcji adwentowych, osobno dla klas 0-3, 4-6, 7-8 i LO. Rekolekcje odbyły się w formie warsztatów prowadzonych przez s. Annę Walaszek, Franciszkankę Misjonarkę Maryi. Program dla młodszych grup obejmował: śniadanie, katechezę, warsztaty, modlitwę, obiad.

Siostra Anna Walaszek FMM, fot. Piotr ChmielińskiPodczas katechezy dialogowanej siostra rozmawiała z dziećmi o tajemnicy Niepokalanego Poczęcia NMP i o tym, co to znaczy być misjonarzem. Na początku, kiedy jest z nową grupą, siostra zawsze sprawdza, jaki jest poziom wiedzy religijnej dzieci. Nie po to, żeby kogoś oceniać, ale żeby dostosować program do poziomu wiedzy odbiorców. Tym razem, jak podkreśla siostra, poziom tej wiedzy był bardzo wysoki. Dzieci potrafiły odpowiedzieć nawet na trudne pytania, np. co to znaczy, że Maryja jest nową Ewą?

- W tych rekolekcjach chciałam przybliżyć dzieciom Matkę Bożą w kontekście Jej zwyczajnego życia. Pragnęłam, aby Maryja stała się im bliższa przez to, że poprzez różne zadania warsztatowe wejdą w zwyczajność, codzienność Matki Bożej. Dlatego uczniowie realizowali różne zadania: skoro Maryja nosiła wodę ze studni – to i oni nosili wodę, ale tak, aby nic nie rozlać; skoro Maryja wykonywała różne prace ręczne; zapewne kiedyś się Jej niechcący splątały kłębki wełny – zadaniem dla uczestników było rozplątanie kłębków wełny i posegregowanie ich kolorami; skoro Matka Boża usypiając swojego Syna śpiewała mu piosenki – dzieci miały zaśpiewać piosenkę, która ich zdaniem najbardziej spodobałaby się małemu Jezusowi – opowiada s. Walaszek. Dodaje, że zwłaszcza dzieciom młodszym trzeba organizować takie zabawy, bo one bardzo dobrze uczą się właśnie poprzez zabawę. W dodatku pozytywnie wykorzystana jest charakterystyczna dla nich energia.

- Najważniejsza w przekazie wiary dzieciom jest radość. Dziecko bardzo szybko zauważa, czy ty rzeczywiście tak myślisz jak mówisz, czy przekazujesz treści z entuzjazmem i radością, czy twoja postawa jest spójna – zaznacza s. Anna.

Należy do zgromadzenia misyjnego, gdzie przy okazji ślubów wieczystych dostaje się posłanie misyjne do jakiegoś kraju. Siostra Anna dostała posłanie do Słowenii, gdzie mieszkała 12 lat, pracując jako katechetka. Jakie ma obserwacje związane z tym krajem?

- Słowenia jest krajem postkomunistycznym, z nierozliczoną przeszłością. I Słoweńcy mają bardzo mało zaufania jeden do drugiego. O wiele chętniej przyjmują ludzi z zewnątrz niż swoich rodaków. Są jakoś do siebie uprzedzeni, boją się. O swojej wierze starają się nie mówić. I nie dlatego, że to jest niemodne, ale dlatego, iż wcześniej komunizm był tam tak silny, że za mówienie o Bogu ludzie ginęli. I teraz mają oni takie przekonanie, że wiara to jest bardzo osobista sprawa, która nie powinna nikogo interesować. Tak więc w życiu społecznym chrześcijanie nie mają takiej siły przebicia i odwagi w świadczeniu o Chrystusie – opowiada s. Anna.

Ten dzień rekolekcyjny zakończyła modlitwa w kaplicy i obiad.

W piątek 15 grudnia s. Anna Walaszek poprowadziła rekolekcje dla klas 7 i 8 podstawówki i klas licealnych. Oprócz modlitwy, była praca w grupach, i katecheza zatytułowana „Maryja zwyczajna i niezwyczajna”. Z kolei w poniedziałek 18 grudnia wszyscy chętni uczniowie mieli możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty. Całość zakończyła wspólnotowa Msza św.

20 grudnia naszą szkołę ponownie odwiedził Jaś Pociecha. Tym razem zaprezentował dzieciom program poświęcony św. Franciszkowi z Asyżu.