Strona główna  /  Kronika Federacji  /  Rok 2023  /  Zbliża się Wielki Post

Zbliża się Wielki Post

Zbliża się Wielki Post. Z tej okazji o. Emilio de Cárdenas, Asystent Kościelny Federacji SM w Polsce, proponuje podjęcie modlitwy różańcowej w oparciu o czytania z liturgii Wielkiego Postu obecnego Roku A. Publikujemy ten materiał, który ukazał się również w najnowszym Sodalisie Marianusie (1/2023):

„Patrzę na Was wszystkich, Bracia i Siostry wszelkiego stanu, na Was, rodziny chrześcijańskie, na Was, osoby chore i w podeszłym wieku, na Was młodzi: weźcie znów ufnie do rąk koronkę różańca, odkrywając ją na nowo w świetle Pisma Świętego, w harmonii z liturgią, w kontekście codziennego życia” (Jan Paweł II Rosarium Virgini Mariae 43).

Gorące zaproszenie św. Jana Pawła II, które skierował na końcu swojego listu o różańcu (opublikowanym 16 października 2002 r.) jest inspiracją tego artykułu. Chcemy znów ufnie wziąć do rąk koronkę różańca i odkrywać nową perspektywę tej wspaniałej modlitwy.

Zakorzeniamy nasz wielkopostny różaniec w liturgii słowa, a zwłaszcza w Ewangelii każdej kolejnej niedzieli Wielkiego Postu z cyklu A, jaki obowiązuje w roku 2023. Pięć pierwszych niedziel tworzy głęboką panoramę drogi prowadzącej do Paschy. Ten cykl jest najstarszym programem liturgicznym w zachodnim Kościele dla katechumenatu przed chrztem.

Przed każdą tajemnicą warto najpierw przeczytać odpowiedni fragment niedzielnej Ewangelii, z którego ułożymy kolejną tajemnicę na osobistą koronkę wielkopostną. Aby zagłębić się w misterium Chrystusa, zaczerpniemy z tekstu krótkie dopowiedzenie, które włączymy po słowie „Jezus” do każdej „zdrowaśki” całej dziesiątki. Później proponujemy krótką refleksję w harmonii z liturgią, w kontekście codziennego życia, jak proponuje list Jana Pawła II.

 

Tajemnica 1: Jezus przez czterdzieści dni pości i jest kuszony (Mt 4,1-11)

 

W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu pielgrzymujemy z Jezusem na pustynię, gdzie gwałtownie będzie atakowany przez kusiciela. Z wielką mocą Chrystus zwycięży, aby rozpocząć swoją drogę głoszenia Królestwa Niebieskiego. W naszej modlitwie-rozmowie z Maryją („zdrowaśki”) powtarzamy słowa Jezusa, które ukazują nam prawdziwą postawę wiary.

Dopowiedzenie: … owoc żywota twojego, Jezus, który odrzekł kusicielowi: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon! Amen. (dopowiedzenie jest zawsze pochyłym drukiem, dalszy ciąg „zdrowaśki”, zaczynający się od „Święta Maryjo…”, odmawiamy tylko raz, dopiero na końcu danej „dziesiątki” różańca).

Kontemplacja w kontekście codziennego życia: Często politycy, influencerzy, artyści, dziennikarze, albo prorocy zachowania politycznie poprawnego… wymagają od nas pokłonu! My jednak, razem z Jezusem…

 

Tajemnica 2: Przemienienie Pańskie (Mt 17,1-9)

 

W drugą niedzielę Wielkiego Postu Kościół pielgrzymuje razem z Jezusem i z apostołami: Piotrem, Jakubem i Janem, na górę Tabor, gdzie Zbawiciel, w towarzystwie Mojżesza i Eliasza, przemienia się wobec uczniów. Jego Ojciec każe nam słuchać swojego Syna umiłowanego. Aby kontemplować oblicze Jezusa wplatamy w „Zdrowaś Maryjo…” słowa głosu Pana Boga na górze Tabor.

Dopowiedzenie: … owoc żywota twojego, Jezus, Syn umiłowany Ojca, którego pragniemy słuchać. Amen. („Święta Maryjo…” dopiero po „dziesiątce”).

Kontemplacja w kontekście codziennego życia: Rano i po południu jeżdżę autobusem. Młodzi słuchają muzyki. Obok mnie młoda pani czyta Biblię. Może protestantka? A ja, czy nie mógłbym poszukać w komórce czytań mszalnych na dziś? Może Jezus przemówi do mnie!

 

Uwaga: następne trzy wielkopostne niedziele cyklu A (3, 4 i 5) były w starożytnym Kościele szczególnie ukierunkowane na przygotowanie katechumenów do chrztu wielkanocnego. Dlatego też są tam tematy chrzcielne: woda, wiara, wspólnota oraz dostęp osobisty do Jezusa. Dla już ochrzczonych są ukierunkowane na odnowienie wiary i wyznanie grzechów w sakramencie pokuty.

 

Tajemnica 3: Rozmowa z Samarytanką o wodzie żywej (J 4,5-42).

Jezus wraca z jerozolimskiej pielgrzymki. Zmęczony drogą siedzi sobie przy studni. Tam spotyka kobietę wyczekującą Mesjasza. Jezus prosi o wodę i na końcu objawia jej: „Jestem Nim Ja, który z tobą mówię”.

Dopowiedzenie: … owoc żywota twojego, Jezus, Mesjasz, który ze mną mówi. Amen. („Święta Maryjo…” dopiero po „dziesiątce”).

Kontemplacja w kontekście codziennego życia: Członkowie rodziny często żałują, że mało czasu poświęcają na rozmowy rodzinne. Każdy potrzebuje być wysłuchany. Jezus ma czas na rozmowę i dialog. Kościół synodalny ma być przestrzenią dla spotkania i dialogu wewnętrznego między sobą, ale także dla dialogu z nie chrześcijanami.

 

Tajemnica 4: Uzdrowienia niewidomego od urodzenia (J 9,1-41).

Już w Jerozolimie Jezus spotyka człowieka niewidomego od urodzenia. Objawia się przed uczniami i na oczach całej Jerozolimy jako Światłość świata. Uzdrowienie jest jednak początkiem trudnej drogi dla uzdrowionego. Jest męczony agresywnymi pytaniami, obrzucany obelgami przez faryzeuszy. Biedny musi walczyć, aby na końcu trafić na Zbawiciela, który pyta o wiarę: „Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?” i tłumaczy mu: „Jest Nim Ten, którego widzisz i który mówi do Ciebie”. Droga niewidomego dociera wtedy na szczyt, mówi: „Wierzę, Panie!” i oddaje Mu pokłon.

Dopowiedzenie: … owoc żywota twojego, Jezus, Syn Człowieczy i Światłość świata. Amen. („Święta Maryjo…” dopiero po „dziesiątce”).

Kontemplacja w kontekście codziennego życia: Bł. Róża Czacka miała także długą i ciężką drogę, aż odkryła, że razem z Jezusem jej choroba może być szansą do wspaniałego dzieła na rzecz potrzebujących oraz pielgrzymką do świętości.

 

Tajemnica 5: Wskrzeszenie Łazarza (J 11,1-45).

Łazarz, Marta i Maria to rodzina przyjaciół Zbawiciela. Jezus, zawołany z powodu ciężkiej choroby Łazarza, idzie do nich razem z uczniami. Fakt śmierci przyjaciela prowadzi do ważnych rozmów o wierze w życie wieczne. Wszyscy, a najbardziej Jezus, okazują głębokie wzruszenie stojąc przy grobie. Jezus kieruje swoje słowo najpierw do Boga Ojca, później do sióstr oraz do ludzi, a na końcu do zmarłego: „Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!” Warto kontemplować rozmowę Jezusa z Ojcem: „Ojcze, dziękuję Ci, żeś Mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że Mnie zawsze wysłuchujesz. Ale z względu na otaczający Mnie lud to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał”.

Dopowiedzenie: … owoc żywota twojego, Jezus, który wzniósł oczy i rzekł: Ojcze, dziękuję Ci, żeś Mnie wysłuchał. Amen. („Święta Maryjo…” dopiero po „dziesiątce”).

Kontemplacja w kontekście codziennego życia: Łazarz razem z siostrami - Martą i Marią, przeżyli próbę wiary. Każda rodzina może takiej doświadczyć. Nasza wiara dokonuje się na krawędzi śmierci. Jeżeli z Jezusem umieramy, z Nim żyć będziemy. Tak przeżywało swoją wiarę dużo Polaków podczas II wojny światowej. Pomimo strasznej próby i ciemnej nocy, wytrwali jak Patriarcha Hiob i pozostali wierni Jezusowi.

Szóstą niedzielą Wielkiego Postu jest Niedziela Palmowa, lub inna nazwa: Niedziela Męki Pańskiej. Katechumeni i już ochrzczeni przygotowywali się intensywnie na Paschę.

Niech Matka Boża patronuje naszej modlitwie różańcowej, odprawianej pięć razy w wielkopostne niedziele. Może miłośnicy Różańca znajdą we wskazówkach św. Jana Pawła II pomoc w owocnym odmawianiu tej świętej modlitwy.

Autor tekstu:o. Emilio de Cárdenas