Strona główna  /  Kronika Federacji  /  Rok 2023  /  Materiały przygotowane przez Ośrodek Formacji Sodalicji Mariańskich

Materiały przygotowane przez Ośrodek Formacji Sodalicji Mariańskich

Do sodalicji wysłany został materiał przygotowany przez Ośrodek Formacji Sodalicji Mariańskich. Nawiązując do hasła obecnego roku duszpasterskiego: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”, są to teksty, które mogą pomóc w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania dotyczące Kościoła.

Przedstawione propozycje można wykorzystać w czasie sodalicyjnych spotkań formacyjnych lub do indywidualnej lektury. Sodalicje, po rozeznaniu swoich potrzeb, czy zainteresowań, mogą wybrać dowolne zagadnienia do pracy formacyjnej.

„Poznanie Prawdy niech powiększy dobro w nas i wokół. Zachwyt pięknem Kościoła niech przyczyni się do wzrostu wiary i miłości do Kościoła Chrystusowego. Niech umocni nas w podejmowaniu jeszcze bardziej dynamicznych działań apostolskich w świecie” – czytamy we wstępie do materiału formacyjnego.

Autorem głównego tekstu tam zamieszczonego jest o. Adam Schulz SJ, przewodniczący Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich. Tekst składa się z trzech części. Pierwsza z nich zawiera odpowiedź na pytanie: Jak na nowo odkrywać Kościół? Druga część stanowi odpowiedź na pytanie: Jak owocnie współpracować z Bogiem Stwórcą? W trzeciej części przybliżona jest rzeczywistość Królestwa Bożego, co pomoże nam zrozumieć istotne treści nauczania Jezusa Chrystusa, które są określone jako kerygmat Jezusa.

Do tego materiału osobno dołączone zostały fragmenty Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium – konstytucji, która zajmuje szczególne miejsce wśród dokumentów Soboru Watykańskiego II. Ten tekst jest nowym tłumaczeniem, w którym są poprawione błędy teologiczne i językowe.