Strona główna  /  Kronika Federacji  /  Rok 2022  /  Rekolekcje adwentowe dla uczniów naszych szkół sodalicyjnych

Rekolekcje adwentowe dla uczniów naszych szkół sodalicyjnych

Rekolekcje adwentowe dla uczniów naszych szkół sodalicyjnych odbyły się w Niepokalanowie.

Uczniowie podzieleni byli na dwie grupy. Pierwszą stanowiły klasy siódme i ósme podstawówki, a drugą klasy pierwsza i druga liceum. Każda grupa realizowała bardzo podobny program. Temat rekolekcji brzmiał: „Eucharystia źródłem radości”. – Ale rozmawialiśmy również o innych sakramentach, nie tylko o Eucharystii. Ogólnie chodziło o to, aby przekonać naszych uczniów, że sakramenty mogą być źródłem radości – mówi br. Jose Ignacio Iglesia Puig, który razem z o. Emilio prowadził rekolekcje.

Ich program to przede wszystkim: codzienna Msza św., konferencje, praca w małych grupach z tekstami Nowego Testamentu. Był czas ma modlitwę indywidualną, spowiedź, zabawę, a także zwie-dzanie Niepokalanowa. Na zakoń-czenie Msza św. odprawiona została w kaplicy św. Maksymiliana w Niepokalanowie, najstarszym budyn-ku w klasztorze, gdzie modlił się, odprawiał Msze św. i głosił konferencje św. Maksymilian Kolbe.

Posługą sakramentalną i kaz-nodziejską służył w trakcie rekolekcji także ks. Mateusz Mickiewicz, absolwent Katolickiego Zespołu Edukacyjnego Federacji SM.

- Młodzież zachowywała się bardzo dobrze, byli mocno zaangażowani, chętnie włączali się w oprawę Mszy św. i inne punkty programu – chwali młodych br. Jose.