Strona główna  /  Kronika Federacji  /  Rok 2022  /  21. rocznica śmierci ks. prałata Tadeusza Uszyńskiego

21. rocznica śmierci ks. prałata Tadeusza Uszyńskiego

 9 października 2022 r. minęła 21. rocznica śmierci ks. prałata Tadeusza Uszyńskiego, legendarnego duszpasterza akademickiego Warszawy, odnowiciela i pierwszego moderatora Sodalicji Mariańskich w Polsce po 1980 roku, założyciela naszych szkół sodalicyjnych w Warszawie.

Tradycyjnie w Bogutach, rodzinnej miejscowości ks. Tadeusza, w jego intencji modlili się sodalisi m.in. z Warszawy i Piastowa, wychowankowie, rodzina i przyjaciele ks. Uszyńskiego.

Odprawiona została Msza św. w kościele parafialnym, której przewodniczył miejscowy proboszcz ks. Stanisław Mikucki. Wśród koncelebransów był ks. Jan Franciszek Świerad, dawny proboszcz parafii w Zuzeli, miejscu urodzenia bł. kard. Stefana Wyszyńskiego. Po Mszy św. modlitwę różańcową poprowadzili m.in. sodalisi z Warszawy. Wcześniej, na grobie ks. Uszyńskiego i Jego rodziców złożono kwiaty. Odmówiono Koronkę do Miłosierdzia Boż

W 2011 roku odbyła się w Warszawie sesja popularnonaukowa „Ksiądz Prałat Tadeusz Uszyński - wierny uczeń Sługi Bożego Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia". Podczas sesji, interesujący wykład na temat: „Od ojcowizny do Ojczyzny" wygłosił prof. Franciszek Midura, wykładowca akademicki. Oto jego fragmenty:

„Życie i działalność ks. Tadeusza Uszyńskiego były jak dzieje naszej Ojczyzny: wzniosłe, niezwykłe, trudne i bohaterskie. Pełne poświęcenia i oddania młodzieży, narodowi, Kościołowi. (...) Tadeusz Uszyński początek wszechstronnej edukacji zaczął zdobywać jeszcze w okresie międzywojennym, w rodzinnych Bogutach i pobliskim Ciechanowcu. Maturę zdał już po wojnie, w liceum salezjanów w Różanymstoku koło Dąbrowy Białostockiej. Następnym, dla wielu bliżej znanym okresem jego działalności była stolica i jej okolice. Jednak dla Uszyńskich ojcowizna to Boguty i także, w późniejszym okresie, Ciechanowiec. Są to miejscowości na pograniczu Mazowsza i Podlasia, gdzie od wieków ścierał się żywioł polsko-ruski. To zagrożenie dla Polski idące ze wschodu było od dziesiątków lat dostrzegane przez członków szlacheckiego i patriotycznego rodu Uszyńskich. Jego przedstawiciele brali udział w walkach z zaborcą, od powstań narodowych, przez Bitwę Warszawską, do pierwszej i drugiej wojny światowej.

Te lata pobytu w Bogutach i Ciechanowcu to również nasiąkanie tradycjami małej Ojczyzny, gdzie pozostała pamięć po wielu kapłanach, w tym zwłaszcza dwóch wielkich kapłanach tej ziemi: uczonym ks. dr Krzysztofie Kluku i Prymasie Tysiąclecia kard. Stefanie Wyszyńskim, który urodził się w 1901 roku w pobliskiej Zuzeli. To miejscowość znana od początków XIII wieku, w której parafia rzymsko-katolicka istnieje od 750 lat.

Dom rodzinny oraz wielkie tradycje małej Ojczyzny ukształtowały w pierwszym okresie życia postawę ks. Tadeusza Uszyńskiego. Trzeba przypomnieć też, że powstanie i rozwój jednego z najlepszych muzeów rolniczych i regionalnych w Polsce - Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, związane było z działalnością społeczną Uszyńskich, w tym przede wszystkim młodszego brata Kazimierza Uszyńskiego, który był twórcą i dyrektorem placówki przez 45 lat. (...)

Tradycje ojcowizny rozwijało Towarzystwo Miłośników Ciechanowca. Drugą organizacją, która wspierała działalność społeczną w tym regionie było Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze, w którym aktywnie działał Kazimierz Uszyński, a później także Tadeusz Uszyński. To te organizacje prowadziły działalność kulturotwórczą promującą regionalne tradycje, których znajomość przydała się ks. Tadeuszowi w następnych małych ośrodkach regionalnych: Józefowie i Piasecznie. Poznawanie i pielęgnowanie historii regionalnej pozwalało ks. Tadeuszowi uczyć młodzież właściwego odczytywania dziejów Ojczyzny. To właśnie była droga od ojcowizny do Ojczyzny. Od umiłowania swojego regionu wiedzie droga do prawdziwego patriotyzmu, poświęcenia dla innych i miłości Ojczyzny.

Przejście od spraw regionalnych podejmowanych na małą skalę do wielkich zadań dla Ojczyzny to m.in. w przypadku ks. Tadeusza współtworzenie duszpasterstwa akademickiego przy kościele św. Anny, organizowanie także nowych jednostek PTTK i opieka duchowa nad wieloma przedsięwzięciami tej organizacji. A także pomoc i opieka religijna nad licznymi formacjami kombatanckimi. Ks. prał. Uszyński był przewodnikiem duchowym środowiska kombatanckiego, zwłaszcza Armii Krajowej (...).

Ks. Uszyński te doświadczenia znakomicie wykorzystał w pracy duszpasterskiej w Józefowie i Piasecznie. Współpracował z młodzieżą głównie poprzez rozwijanie działalności harcerskiej i PTTK. Był to wtedy jedyny sposób pozyskania młodzieży, wpływania na nią i trafienia do niej, bo wiemy jak ograniczone były możliwości współpracy księży z młodzieżą. Ale był to znakomity wstęp do pracy z młodzieżą akademicką. Słusznie napisał na ten temat ks. Stanisław Scech, że w parafiach prowadzonych przez ks. Tadeusza Uszyńskiego patriotyczna młodzież szkolna i studencka mogła liczyć na bezpieczny azyl. W tych czasach trzeba było znaleźć jakąś organizację, która zostawiała pewną swobodę działania. I to były te dwie organizacje: harcerstwo i PTTK".