Strona główna  /  Kronika Federacji  /  Rok 2022  /  Dzień skupienia Sodalicji Mariańskich

Dzień skupienia Sodalicji Mariańskich

 Dzień skupienia Sodalicji Mariańskich z Piastowa i Warszawy odbył się 1 października w Niepokalanowie.

Na początku spotkania o. Emilio de Cárdenas przedstawił temat „Kontemplacja obrazem". Przypomniał, że słowo „kontemplować" pochodzi z kultury greckiej, a kontemplacja to sposób aktywności poznawczej realizowanej poprzez skupienie, pogrążenie się w myślach, przyglądanie się czemuś. Przytoczył sigla biblijne o kontemplacji (określone miejsca w tekście Biblii podane w skróconej formie nazwy księgi, rozdziału i wierszy) z Księgi Psalmów i Pieśni nad Pieśniami, a także z Ewangelii św. Mateusza, św. Jana i św. Łukasza.

Omawiając kontemplację i kierunek komunikacji o. Emilio podkreślił, że w modlitwie takiej nadawcą jest Pan Bóg, a my jesteśmy odbiorcami. Wyjaśnił również na czym polega kontemplacja i modlitwa za pomocą obrazu, a także zaprosił nas do wspólnego ćwiczenia w oparciu o obraz przedstawiający gościnę Pana Jezusa w domu Marii i Marty.

Kolejnym punktem programu skupienia była konferencja na temat „Kontemplacja w nauczaniu św. Jana Pawła II", podczas której o. Emilio przypomniał, że „Kontemplacja oblicza Chrystusa" to hasło papieża na trzecie tysiąclecie. Podał źródła postawy kontemplacyjnej Ojca Świętego Jana Pawła II. Zaliczył do nich modlitwę kontemplacyjną św. Jana od Krzyża, duchowość ikon wschodnich - tu Jezus Chrystus jest ikoną niewidzialnego Boga.

Duże znaczenie miał fakt iż Ojciec Święty był profesorem antropologii i etyki - tym, który poszukiwał odpowiedzi na pytanie: - jak być prawdziwym człowiekiem? Ważne były też jego doświadczenia wojenne. O. Emilio wymienił także cele kontemplacji: pogłębienie wiary, upodobnienie się do Jezusa i ewangelizacja. Pomocnymi dokumentami są: adhortacja Vita consecrata - dla zakonników, List Apostolski Novo millennio ineunte, List Apostolski Rosarium Virginis Mariae, Encyklika Ecclesia de Eucharistia. Zachęcał do kontemplacji podczas liturgii - tu mamy Słowo Boże, jest akcja - sakrament. - Wzorem postawy kontemplacyjnej jest Matka Boża i święci, a Sodalicja Mariańska jest szkołą modlitwy - stwierdził o. Emilio.

Uczestnicy skupienia mieli również czas na modlitwę indywidualną, spacer, a także na podziwianie kunsztu strażackiego franciszkanów w Muzeum Pożarnictwa.

Nie zabrakło modlitwy wspólnotowej. Odmówiono Tajemnice światła w sposób kontemplacyjny, w którym posłużono się tekstami Pisma Świętego oraz obrazami biblijnymi.

Po smacznym obiedzie podzielono się doświadczeniem modlitwy kontemplacyjnej oraz wyznaczono funkcje liturgiczne do Mszy św. Eucharystia sprawowana po Koronce do Miłosierdzia Bożego w kaplicy św. Maksymiliana była centralnym punktem naszego skupienia.

Skupienie prowadził br. Jose Ignacio Iglesia Puig, dyrektor Ośrodka Formacji Sodalicji Mariańskich pw. Matki Bożej i bł. W. Józefa Chaminade, a organizacyjną zajęła się Sodalicja Mariańska z Piastowa.