Strona główna  /  Kronika Federacji  /  Rok 2022  /  Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego

 Mszą św. w kościele przy ul. Chłodnej w Warszawie zakończył się 24 czerwca rok szkolny 2021/2022 w Katolickim Zespole Edukacyjnym Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce.

Uroczystej Eucharystii na zakończenie roku pracy i nauki przewodniczył o. Emilio de Cardenas, Asystent Kościelny Federacji SM w Polsce. Eucharystia zgromadziła społeczność szkolną: uczniów wraz z rodzinami, nauczycieli i pracowników naszego Katolickiego Zespołu. Oprócz sztandaru szkoły obecny był sztandar warszawskiej Sodalicji Mariańskiej pw. Zwiastowania Pańskiego.

W homilii o. Emilio, nawiązując do obchodzonej uroczystości Najświętszego Serca Jezusowego, podkreślił, że warto kontemplować Serce Jezusa, bo tam skupia się wszystko, kim nasz Zbawiciel był, co mówił, co robił.

Odnosząc się do przeczytanej Ewangelii o zagubionej owcy kaznodzieja podkreślił, że Jezus potrafi pójść daleko za każdym człowiekiem, a każdy z nas ma dla Niego wielkie znaczenie. Opowiedział też historię znanej mu wielodzietnej rodziny, gdzie jedno dziecko podejrzewało, że jest adoptowane i rodzice go nie kochają, bo tak naprawdę nie należy do rodziny. Dziecko to bardzo cierpiało z tego powodu, a jakiś czas później wykryto u niego poważną chorobę nerek. Leżał w szpitalu, a mama, zostawiając pozostałe dzieci, ciągle czuwała przy jego łóżku. Siła miłości tej kobiety sprawiła, że poczuł się wreszcie kochany i zrozumiał, że jest prawdziwym członkiem rodziny.

- Jeżeli ktoś z nas czuje się smutny, samotny, niech wie, że Jezus go kocha i jest blisko niego. Serce Jezusa jest odważne. Ma On odwagę zostawić wszystkich i pójść szukać tej jednej osoby. Ale jego Serce jest również wytrwałe i cierpliwe. Szuka człowieka wszędzie, w każdych warunkach i w każdym czasie, aż go znajdzie - mówił o. Emilio. Dodał, że Serce Jezusa jest również delikatne, czułe i hojne. Jezus, dobry Pasterz, jest pełen dobroci i cierpliwości.

Ojciec zachęcił, aby nauczyć się na pamięć psalmu 23: „Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego" i modlić się nim codziennie, aby jego treść głęboko zakorzeniła się w naszych sercach.

Po kazaniu nastąpiło przekazanie sztandaru Katolickiej Szkoły Podstawowej im. bł. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego przez ósmoklasistów - siódmoklasistom. Dyrektor szkoły Grzegorz Baran przypomniał, że bł. Prymas Wyszyński jest autorem Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego złożonych na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 r.  w 300 rocznicę Ślubów Lwowskich Jana Kazimierza.

W tym roku naukę w naszej Katolickiej Szkole Podstawowej im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego zakończyły dwie klasy ósme. Uczniowie tych klas otrzymali po Mszy św. świadectwa i nagrody. Były uroczyste podziękowania, pamiątkowe zdjęcia. Uczniowie pozostałych klas odbierali swoje świadectwa już w szkole, tam też żegnali się na okres wakacji ze swoimi kolegami, koleżankami, wychowawcami, nauczycielami oraz dyrekcją.

Najmłodsi uczniowie podarowali Panu Dyrektorowi piękną laurkę, którą można obejrzeć na szkolnym facebooku. Napisali na niej: „Dziękujemy za cały rok szkolny. Za udaną Zieloną Szkołę. Za wspaniałych nauczycieli. Za przyjęcie nas do szkoły. Za bezpieczeństwo w szkole. Udanych wakacji!"

Nauczyciele podkreślają, że miniony rok szkolny był trudny pod wieloma względami: powrót do szkoły po edukacji zdalnej, nowi uczniowie z Ukrainy w wielu klasach. Ale wszystko się udało, a wyniki edukacji osiągane przez uczniów były bardzo wysokie.