Strona główna  /  Kronika Federacji  /  Rok 2022  /  Anna Zarębska obchodzi setną rocznicę urodzin

Anna Zarębska obchodzi setną rocznicę urodzin

 Anna Zarębska, honorowa prezydentka Sodalicji Mariańskiej w Czeladzi, obchodzi setną rocznicę urodzin.

Pani Annie serdecznie gratulujemy i dziękujemy za wkład wniesiony w działalność Sodalicji Mariańskiej w Czeladzi. Jesteśmy wdzięczni za świadectwo wiary, gorliwej modlitwy, umiłowania Boga i Matki Najświętszej. Niech sam Pan Bóg będzie dla Pani Anny nagrodą za to wszystko. Niech Matka Boża wyjedna u Boga potrzebne łaski. Jesteśmy dumni, że mamy w naszych szeregach tak wybitną osobę jak Pani Anna.

Cztery lata temu, w specjalnym wywiadzie dla naszego serwisu Anna Zarębska powiedziała, że już w przedszkolu, pod wpływem   pani   przedszkolanki,   po   prostu   zakochała   się w Maryi. W 1938 r. wstąpiła do sodalicji w Czeladzi. - Ruch sodalicyjny szczególnie rozwinął się po wojnie, z inicjatywy ówczesnego proboszcza parafii ks. prałata Józefa Sobczyńskiego. Obok istniejących już wcześniej powstały: Sodalicje Młodzieńców oraz Inteligencji oraz Sodalicja Młodych Mężatek. Potem sodalicja oficjalnie przestała istnieć, ale nadal nieformalnie działaliśmy. Oprócz wspólnej modlitwy zajmowaliśmy się kolportażem prasy katolickiej, czy rozdysponowaniem w czasie stanu wojennego przychodzących z zagranicy darów, żywności, odzieży, leków. Od czasu wznowienia działalności w 1988 r., za sprawą proboszcza i moderatora ks. prał. Mieczysława Oseta, oprócz pracy nad własną formacją i realizacją obowiązków statutowych, wiele czasu poświęcamy na rzecz bliźnich. Na coroczny Diecezjalny Dzień Chorych, odbywający się w naszej diecezji w pierwszą środę września, przygotowujemy poczęstunek dla pielgrzymów z całej diecezji sosnowieckiej. Organizujemy pielgrzymki do sanktuariów maryjnych w Polsce i za granicą. Założyliśmy Sodalicyjną Kasę Oszczędnościowo - Pożyczkową oraz małą, własną bibliotekę. Kontynuujemy tradycje teatralne przygotowując przedstawienia słowno-muzyczne o tematyce religijno-patriotycznej. Opiekujemy się grobami zmarłych proboszczów parafii, włączamy się w dzieło duchowej adopcji dziecka poczętego, prawie wszystkie należymy do Żywego Różańca - opowiadała Anna Zarębska. Dodała, że sodaliski modlą się i zamawiają Msze św. m.in. w intencji licznych i świętych powołań kapłańskich, szczególnie z miejscowej parafii.

 Cztery lata temu, w dniu jubileuszu stulecia Sodalicji Mariańskiej w Czeladzi, Anna Zarębska została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. - Cokolwiek zrobiłam, to tak naprawdę uczyniła Niepokalana. Całe moje życie jest z Niepokalaną i dla Niepokalanej - mówiła Anna Zarębska.

 Z kolei jubileusz czterdziestolecia święceń kapłańskich obchodzi ks. kan. Jarosław Wolski, moderator Sodalicji Mariańskiej i proboszcz parafii św. Stanisława w Czeladzi. Ks. Wolskiemu również gratulujemy jubileuszu, dziękujemy za opiekę nad sodalicją i polecamy Bogu i Maryi posługę kapłańską Księdza.