Strona główna  /  Kronika Federacji  /  Rok 2022  /  Bł. Natalia Tułasiewicz

Bł. Natalia Tułasiewicz

 Bł. Natalia Tułasiewicz, sodaliska, nauczycielka, polonistka i poetka beatyfikowana w grupie 108 męczenników II wojny światowej, została ogłoszona patronką polskich nauczycieli. Ogłoszenie to nastąpiło podczas konferencji prasowej z udziałem abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski i bp. Piotra Turzyńskiego, delegata KEP ds. duszpasterstwa nauczycieli.

Abp Gądecki odczytał z tej okazji stosowny dekret Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów ustanawiający patronkę.

Obecna na konferencji Natalia Tułasiewicz-Wala, kuzynka błogosławionej, powiedziała, że czuje ogromną radość z faktu ustanowienia jej krewnej patronką nauczycieli. - Jesteśmy niezwykle dumni, że osoba tak wielkiego formatu została patronem nauczycieli w całej Polsce - dodała.

Abp Stanisław Gądecki, nawiązując do poznańskiego okresu życia Natalii Tułasiewicz, powiedział, że znanych jest wielu wybitnych nauczycieli związanych
z Kościołem a równocześnie z rozwojem szkolnictwa, jak choćby św. Urszula Ledóchowska, ale „charakter Natalii czyni ją - nie w życiu zakonnym, ale w życiu świeckim - wybitnym świadkiem Chrystusa".

Imienniczka błogosławionej przedstawiła jej niezwykłą sylwetkę. - Nauczycielka, pedagog, poetka, osoba, którą cechował ogromny dynamizm życia. Bardzo mocno osadzona w rzeczywistości, pracująca zawodowo, animatorka z powołania, której leżało na sercu dobro młodzieży i wychowanie przyszłych pokoleń, doskonale wykształcona absolwentka polonistyki Uniwersytetu Poznańskiego - wyliczała Natalia Tułasiewicz-Wala.

Bł. Natalia Tułasiewicz urodziła się w 1906 r. w Rzeszowie, mieszkała następnie w Kętach i Krakowie. W 1921 roku jej rodzina przeniosła się do Poznania. W okresie międzywojennym Natalia uczyła języka polskiego w poznańskich szkołach. Po wybuchu wojny została wysiedlona wraz z rodziną do Generalnego Gubernatorstwa. Pracowała w tajnym nauczaniu w Krakowie, organizowanym przez siostry urszulanki w prywatnych domach oraz jako nauczyciel wyjazdowy w miejscowościach podkrakowskich.

- Dbała o to, aby czas wojny nie wyjałowił jej uczennic z poczucia piękna i dobra. Była cały czas aktywna, cały czas pogłębiająca swoją wiedzę i relację z Panem Bogiem. Wszystkie swoje talenty, a była miłośniczką literatury, muzyki, sztuki, kultury, oraz zawodowe doświadczenia nauczycielskie poświęciła temu, aby powojenne pokolenie mogło dalej tworzyć Polskę - wyjaśniła Natalia Tułasiewicz-Wala.

W 1943 r. nowa patronka nauczycieli została zwerbowana przez Rząd Londyński jako emisariusz do misji apostolskiej z ramienia organizacji „Zachód". Była to misja niesienia wsparcia moralnego wśród polskich robotników przymusowo wcielanych do pracy w Rzeszy. Natalia pracowała w fabryce w konspiracji, prowadząc działalność edukacyjną i katechetyczną, uczyła języka polskiego i niemieckiego, podtrzymywała na duchu w ciężkich warunkach obozowych.

Wiosną 1944 r. została jednak zdekonspirowana przez nieostrożnego kuriera z Polski. Pół roku była więziona i brutalnie przesłuchiwana w Kolonii
i Hannoverze. W ciężkim już stanie zdrowia przewieziono ją do obozu koncentracyjnego Ravensbrück. Zginęła w komorze gazowej prawdopo-dobnie w Wielki Piątek 30 marca 1945 r.

- Był to wymowny dzień, gdy Natalia oddała swoje życie Panu Jezusowi, do którego całe życie dążyła. Oddała życie w służbie bliźniemu, ale w dążeniu do miłości najwyższej, do Pana Jezusa - powiedziała Natalia Tułasiewicz-Wala.

Kościół potwierdził heroiczność cnót i świętość ofiary Natalii Tułasiewicz aktem beatyfikacyjnym 13 czerwca 1999 r. w Warszawie, w czasie VI pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny.

Zdaniem Bogusławy Budy, nauczycielki, przewodniczącej Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Rzeszowie, błogosławiona może stanowić dziś wielki wzór do naśladowania dla nauczycieli. Jej osoba pokazuje ogromny potencjał pedagoga, który wykonuje swój zawód z wielkim poświęceniem i w sposób twórczy, kocha swoich uczniów i swoją pracę, ale kocha też ojczyznę.

W rodzinnym mieście błogosławionej, Rzeszowie, od chwili beatyfikacji 108 męczenników II wojny światowej, rozpoczął się kult Natalii Tułasiewicz. W kościele farnym, gdzie została ochrzczona, w trzecie czwartki miesiąca odbywają się nabożeństwa i zbierają się nauczycielskie róże różańcowe. - Kult kwitnie i mamy nadzieję, że będzie się nadal rozwijał - dodała Bogusława Buda. Ponadto w całym kraju odbywają się konferencje, sympozja
i wystawy poświęcone popularyzacji osoby i dorobku zawodowego Natalii Tułasiewicz.

Bp Piotr Turzyński, delegat KEP ds. duszpasterstwa nauczycieli zaznaczył, że postać Natalii z pewnością przemawia do współczesnych pedagogów. - Ten dekret oddaje hołd polskim nauczycielom, to jest ich wielki dzień. Natalia Tułasiewicz niesie w sobie wielkość polskiej kultury oraz wielkość chrześcijaństwa. Znała doskonale chrześcijańską naukę, była członkiem Sodalicji Mariańskiej, czytała św. Tomasza z Akwinu i św. Augustyna, dyskutowała na tematy związane z pogłębianiem wiary. Jest to osobowość piękna i wielowymiarowa, każdy znajdzie w niej coś fascynującego. Przede wszystkim rozumiała życie jako służbę, ale była też kobietą nowoczesną - mówiła, że nigdy nie zrezygnuje z filmu, teatru, spotkań literackich i wystaw. Chciała łączyć to, co tradycyjne z tym, co nowoczesne. Miała niezwykłą ciekawość świata i zawsze chciała iść do przodu - podkreślał bp Turzyński.