Strona główna  /  Kronika Federacji  /  Rok 2022  /  Modlitwa za pokój

Modlitwa za pokój

 Z ogromnym bólem i niepokojem obserwujemy dramatyczną sytuację na Ukrainie, gdzie trwa rozpoczęta przez Rosję wojna, giną ludzie, a zagrożony jest pokój również w innych częściach Europy i świata. Papież Franciszek, wobec tych wydarzeń, ogłosił zbliżającą się Środę Popielcową dniem modlitwy i postu w intencji pokoju.

„Chciałbym zaapelować do wszystkich, zarówno wierzących, jak i niewierzących. Jezus nauczył nas, że na diaboliczny bezsens przemocy odpowiada się orężem Boga: modlitwą i postem. Zachęcam wszystkich, aby przypadająca 2 marca Środa Popielcowa, była dniem postu w intencji pokoju. W szczególny sposób zachęcam wierzących, aby w tym dniu intensywnie oddali się modlitwie i postowi" - zaapelował Ojciec Święty.

Z całego serca przyłączmy się do tego apelu. Prosimy Was, a także Wasze rodziny, bliskich i przyjaciół, o podjęcie, w miarę możliwości, postu w intencji pokoju. Prosimy również o głęboką, wytrwałą modlitwę w tej intencji, a także za wszystkich zaangażowanych w wojnę na Ukrainie. Módlmy się za agresorów o opamiętanie, za ofiary wojny o miłosierdzie Boże dla nich, za wszystkich, których w jakikolwiek sposób ta wojna dotknęła, aby odnaleźli pomoc i wsparcie innych ludzi.

Wierzymy, że dobry Bóg okaże nam wszystkim swoje miłosierdzie.

W szczególności prosimy aby w miarę możliwości, każdy Sodalis indywidualnie lub we wspólnocie, codziennie o godzinie 21.00 łączył się we wspólnej modlitwie Apelowej, odmawiając dodatkowo dziesiątkę różańca w intencji pokoju na świecie, a szczególnie o zaprzestanie działań wojennych w Ukrainie. W załączeniu prosimy przekazujemy i prosimy o codzienne odmawianie modlitwy o Pokój, proponowanej już w styczniu 2022 r. przez biskupów polskich i ukraińskich.

 

MODLITWA ZA POKÓJ

„Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.

Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny - złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny - kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna [...], która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.

Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu - bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne.

Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen. (św. Jan Paweł II).

 

Proponowana przez polskich i ukraińskich biskupów w styczniu 2022