Strona główna  /  Kronika Federacji  /  Rok 2022  /  Zmarł o. Stanisław Hodun

Zmarł o. Stanisław Hodun

 W wieku 76 lat zmarł 22 grudnia 2021 r. o. Stanisław Hodun, paulin posługujący na Ukrainie i Łotwie, w latach 1985-1992 moderator Sodalicji Mariańskiej przy Jasnej Górze. 

Urodził się 8 czerwca 1945 roku w Sitnie. Lata dziecięce spędził z rodzicami i rodzeństwem. W 1958 r. ukończył szkołę podstawową. W swoim życiorysie wspomina: „w 1955 roku w czasie rekolekcji wielkopostnych wzbudziła się we mnie chęć bliższego służenia Bogu. W kilka lat później pragnienie to odżyło, zacząłem częściej przystępować do komunii świętej, pokochałem Matkę Bożą, do której mam szczególne nabożeństwo i pragnę pozostać Jej wiernym sługą".

W 1959 r. Stanisław Hodun postanowił wstąpić do Niższego Seminarium Duchownego w Bydgoszczy, jednak ze względu na decyzję władz państwowych o zamknięciu seminarium w 1960 r. powraca do rodzinnego domu.

W 1969 r. zdał egzamin dojrzałości i zwrócił się z prośbą o przyjęcie go do Zakonu. Pierwszą profesję zakonną złożył w 1970 r. i podjął studia filozoficzno - teologiczne w WSD Zakonu Paulinów w Krakowie na Skałce.

Profesję wieczystą złożył w 1974 r.,  a święcenia prezbiteratu otrzymał na Jasnej Górze z rąk ks. bp. Stefana Bareły, ordynariusza częstochowskiego 22 maja 1976 r.

Po święceniach kapłańskich został skierowany do pracy duszpasterskiej na Jasnej Górze. Jakiś czas pracował też w paulińskim sanktuarium w Brdowie na Kujawach, a także w Biechowie, Leśnej Podlaskiej oraz w Mochowie. W 1985 został przeniesiony na Jasną Górę. W jasnogórskim sanktuarium oprócz sprawowania Eucharystii i posługi w konfesjonale podjął obowiązki moderatora Sodalicji Mariańskiej. Nie łatwy był to czas. Po zgodzie na ponowną działalność SM jaką wyraz pod koniec listopada 1983 roku o. Konstancjusz Kunz, ówczesny Przeor Jasnej Góry dopiero w maju 1984 roku odbyło się pierwsze spotkanie sodalicyjne i pierwsze przyrzeczenia. Po krótki okresie posługi moderatorskiej o. Sarto, o. Stanisław od 1985 musiał kontynuować rozpoczęty proces odnowienia oficjalnej działalności sodalicyjnej przy Sanktuarium Narodu. Poświęcał wiele czasu sodalisom w ramach różnych spotkań czy organizowanych wyjazdów. Za czasów jego posługi m.in. w 1989 r. został poświęcony sztandar reaktywowanej SM. Swoją posługę w SM przy Jasnej Górze zakończył w 1992 r. Do dziś otaczany jest bardzo życzliwą pamięcią. Jak wspominają sodalisi - sam podsumowując swoją posługę miał stwierdzić, mówiąc do członów Jasnogórskiej Sodalicji - że kawał życia spędziliśmy razem.

Po upadku Związku Radzieckiego w latach dziewięćdziesiątych o. Stanisław kilka razy podejmował obowiązki duszpasterskie na Białorusi, Ukrainie i w Rosji. W grudniu 1999 Generał Zakonu o. Stanisław Turek mianował Ojca Stanisława Hoduna przełożonym mającego powstać klasztoru w Skaistkalne na Łotwie, a w sierpniu 2001r. pierwszym paulińskim proboszczem tejże parafii. Jako proboszcz starał się z oddaniem służyć parafianom głosząc Słowo Boże i udzielając sakramentów. Ponadto w 2007 r. o. Stanisław został pierwszym przełożonym nowo powstałego klasztoru w Ventspils. Obowiązki przełożonego w Skaistkalne i Ventspils starał się łączyć aż do 2011r.

Po jedenastu latach sumiennej posługi duszpasterskiej w Skaistkalne Ojciec Stanisław został zwolniony z obowiązków proboszcza, jednak nadal pozostał w pierwszej paulińskiej placówce na Łotwie służąc pomocą przybywającym do Skaistkalne parafianom i pielgrzymom do końca swej ziemskiej pielgrzymki.

W grudniu 2021 r. trafił do szpitala w Bauskas, gdzie 22 grudnia 2021 r., w 76 roku życia, w 51 roku życia zakonnego i 45 roku życia kapłańskiego Miłosierny Bóg powołał Ojca Stanisława do siebie.