Strona główna  /  Kronika Federacji  /  Rok 2022  /  Posłani w pokoju Chrystusa

Posłani w pokoju Chrystusa

 W imię Boże rozpoczęliśmy nowy rok naszej pracy formacyjnej. Przypominamy, że do wszystkich Sodalicji Mariańskich została przesłana broszura zawierająca sugerowane teksty modlitw i rozważań na najbliższe miesiące.

Po zakończeniu tematyki związanej z Jubileuszem 450-lecia pracy Sodalicji Mariańskich na ziemiach polskich, proponujemy, aby na naszych spotkaniach sodalicyjnych podjąć rozważania dotyczące Eucharystii, gdyż stanowi Ona centrum trzyletniego programu duszpasterskiego. Temat roku duszpasterskiego 2021-2022 brzmi: „Posłani w pokoju Chrystusa". Mottem biblijnym tego roku są słowa z Ewangelii św. Jana: „ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie" (J 6, 57).

Spotkania sodalicyjne, począwszy od grudnia do czerwca, mogą być poświęcone pogłębieniu zagadnień dotyczących misterium obecności Jezusa Chrystusa w Eucharystii.