Strona główna  /  Kronika Federacji  /  Rok 2021  /  Trwa Rok Jubileuszowy

Trwa Rok Jubileuszowy

 Trwa Rok Jubileuszowy 450-lecia obecności Sodalicji Mariańskich na ziemiach polskich. Przypominamy tekst specjalnej modlitwy jubileuszowej, którą proponujemy odmawiać jak najczęściej, może nawet codziennie: 

„Boże, Ojcze Miłosierdzia, tak umiłowałeś świat, że dałeś swego Jednorodzonego Syna, aby umierając i zmartwychwstając zwyciężył grzech i dał nam zbawienie. Ty nieustannie posyłasz do naszych serc swojego Ducha, aby uzdalniając nasze serca do prawdziwej miłości czynił nas Twoimi dziećmi. 

Ty sprawiłeś, że ku naszej pomocy na drodze do Ciebie Maryja stała się nie tylko Matką Jezusa, ale także i Matką każdego z nas. Dziękujemy Ci, że jest Ona skuteczną i niezawodną przewodniczką do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który jest naszą drogą, prawdą i życiem.

 Dziękujemy Ci, za opatrznościowe dzieło Sodalicji Mariańskiej i za jej obecność od 450 lat w naszej Ojczyźnie, w jej dawnych i obecnych granicach. Prosimy Cię, tchnij swego Ducha w nasze wspólnoty, by coraz lepiej realizując charyzmat sodalicyjny były żywym środowiskiem wzrastania w wierze i miłości oraz nieustannego dojrzewania do pełni człowieczeństwa jaką jest świętość. Niech  także i dzisiaj wydają wielu prawdziwych świadków Twojej miłości, żywych członków Kościoła realizujących dzieło Nowej Ewangelizacji. Spraw Panie, przez wstawiennictwo Maryi i świętych Sodalicji Mariańskich, by dzięki owocnemu przeżyciu jubileuszu 450-lecia, wspólnoty  sodalicyjne rozwijały się w Polsce stając się drogą prowadzącą przez Maryję do pełniejszej jedności z Tobą coraz to większej liczby dusz, ku Twojej chwale i uświęceniu tych, którzy przez sodalicyjne ślubowanie zawierzyli siebie oraz swoje życie Matce Jezusa i Matce każdego z nas. Amen".