Strona główna  /  Kronika Federacji  /  Rok 2021  /  Trwa Rok Jubileuszowy

Trwa Rok Jubileuszowy

 Trwa Rok Jubileuszowy 450-lecia obecności Sodalicji Mariańskich na ziemiach polskich, który odbywa się pod patronatem Konferencji Episkopatu Polski. Zapraszamy sodalicje do wspólnotowego odmówienia nabożeństwa jubileuszowego. Sugerowany na październik temat miesiąca to: „Z Maryją Królową Polski dziękujemy za owoce współpracy sodalicji w naszej ojczyźnie oraz jej struktury: związki stanowe, Sekretariat Krajowy SM i Federację Sodalicji Mariańskich".

Natomiast proponowane ogólnopolskie intencje modlitewne to: dziękczynienie za 450 lat obecności Sodalicji Mariańskich w Polsce, o owoce Jubileuszu i światło Ducha Świętego na dalszą pracę sodalicyjną, o rozwój Sodalicji Mariańskich. Dziękujemy też Bogu za beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego.