Strona główna  /  Kronika Federacji  /  Rok 2021  /  Święto patronalne Sodalicji Mariańskich w Polsce

Święto patronalne Sodalicji Mariańskich w Polsce

 W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP swoje święto patronalne obchodziły niektóre Sodalicje Mariańskie w Polsce. 

Jedną z nich była Sodalicja Mariańska przy Jasnej Górze, która zgromadziła się 8 grudnia o godz. 13.30  na Mszy św. w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. W Eucharystii uczestniczyli również m.in. przedstawiciele Fundacji „Życiu Tak" im. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Szczególną intencją modlitwy była obrona i ochrona życia oraz uspokojenie sytuacji w Polsce.

Mszy św. przewodniczył bp Andrzej Przybylski z Częstochowy. - Dzisiaj w całym Kościele radujemy się uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. To dzień, w którym w sposób szczególny chcemy oddawać cześć Maryi jako Tej, którą Bóg w cudowny sposób, dzięki szczególnemu przywilejowi, zachował od grzechu pierworodnego i każdej zmazy grzechowej - mówił, witając wiernych, o. Samuel Pacholski OSPPE, przeor Jasnej Góry.

Ojciec przeor poinformował, że na Jasną Górę przybył dzwon „Głos Nienarodzonych", który ma przypominać wszystkim, że powinni bronić życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Bp Przybylski w homilii podkreślił, że bronić życia może naprawdę tylko ten, kto ponad swoją wygodę i komfort, zmysłowość i wolę, stawia miłość. Tylko tam miłość może być mocniejsza niż śmierć. - Nie wierzę w to, że matka kochająca swoje dziecko ponad wszystko, zdolna jest zadać mu śmierć. Nie wierzę w to, że matka, która naprawdę kocha swoje dziecko, pragnie je zabić i walczy o takie prawo. Nie wierzę, że spełniona i otwarta na miłość kobieta może być za zabijaniem i śmiercią. Nie wierzę, że dzieci kochające prawdziwie i do końca swoich rodziców pragną przyspieszyć ich śmierć. Tylko tam, gdzie brakuje miłości, tylko tam, gdzie miłość jest chora, nieczysta, tylko tam i tylko dlatego ludzie stają po stronie śmierci i wybierają śmierć. Dlatego jedyną i najskuteczniejszą bronią w walce o życie jest walka o miłość - podkreślał bp Przybylski.

Kaznodzieja stwierdził, że Maryja jest największym wsparciem w dziele obrony życia. - Czcimy Ją dzisiaj jako Niepokalaną. Niepokalaną, to znaczy doskonałą w miłości. Bóg zachował Ją od grzechu, żeby była czysta i pełna miłości. Ona jest pełna łaski, pełna Ducha Świętego, tzn. pełna i doskonała w miłości. To miłość uzdolniła Maryję do przyjęcia w swoim łonie Syna Bożego, to miłość kazała Maryi walczyć o życie Jezusa w Betlejem podczas Herodowej rzezi niewiniątek, to miłość kazała Jej stać pod krzyżem - mówił biskup.

Po homilii miała miejsce uroczystość ślubowań sodalicyjnych - złożył je Szymon Sułkowski. W uroczystości brał udział o. Marcin Minczyński, moderator Jasnogórskiej Sodalicji Mariańskiej.

Uroczystość patronalną obchodziła 8 grudnia również m.in. Sodalicja Mariańska w Czeladzi. O godz. 9.00 Mszy św. w intencji sodalisek, sodalisów oraz ich rodzin przewodniczył w kościele św. Stanisława BM ks. proboszcz Jarosław Wolski. Podczas tej Mszy do grona Sodalicji Mariańskiej przyjęto 9 osób. O godz.12.00 wszyscy ponownie spotkali się w świątyni na Godzinie Łaski.