Strona główna  /  Kronika Federacji  /  Rok 2021  /  Nowy numer kwartalnika sodalicyjnego Sodalis Marianus

Nowy numer kwartalnika sodalicyjnego Sodalis Marianus

 Ukazał się najnowszy (4/2020) numer naszego kwartalnika sodalicyjnego Sodalis Marianus.

Już za chwilę rozpocznie się 2021 rok, który dla nas wszystkich będzie czasem świętowania jubileuszu 450 lat istnienia Sodalicji Mariańskich w Polsce. Pierwsza wspólnota powstała w Kolegium Jezuitów w Braniewie i była kuźnią charakterów oraz środowiskiem wzrastania świętych. Tam wzrastali w świętości m.in. bł. Regina Protmann oraz św. Andrzej Bobola, którzy są patronami naszego Roku Jubileuszowego. Pragniemy w sposób szczególny przeżyć ich liturgiczne wspomnienia: 18 stycznia - bł. Reginy Protmann, 16 maja - św. Andrzeja Boboli. Ale chcemy również bliżej poznać te postaci, ucząc się od nich doskonałego zwierzenia Chrystusowi i owocnej współpracy z Bożą łaską.

Zachęcamy więc przede wszystkim do lektury dwóch tekstów Reginy Pruszyńskiej. W pierwszym omawia zapomnianą nieco encyklikę Piusa XII Invicti Athletæ Christi, opublikowaną 16 maja 1957 r., w 300. rocznicę męczeńskiej śmierci Andrzeja Boboli. Cały Kościół powszechny miał wtedy okazję, by dzięki tekstowi papieża usłyszeć o naszym świętym, a zarazem o Kościele w Polsce. Słowa Piusa XII są bardzo aktualne dla środowisk sodalicyjnych, a także dla Kościoła w Polsce.

W drugim tekście Autorka przybliża postać bł. Reginy Protmann, pochodzącej z Braniewa założycielki Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny, która oddała się całym sercem dziełu odnowy Kościoła na przełomie XVI i XVII w.

Bł. Regina Protmann została beatyfikowana przez Jana Pawła II 13 czerwca 1999 r. w Warszawie. Zamieszczamy obszerny fragment homilii polskiego papieża z tej Mszy św. beatyfikacyjnej.

O. Emilio de Cardenas w swoim stałym cyklu „Matka Boża w liturgii" tym razem zajmuje się tematem dziękczynienia i uwielbienia po Komunii św.

W październiku 2020 r. rozpoczął się w Poznaniu proces beatyfikacyjny dr Wandy Błeńskiej, sodaliski, świeckiej misjonarki w Ugandzie, zwanej „Matką Trędowatych". W trakcie studiów należała do Sodalicji Mariańskiej i do śmierci  utrzymywała bliskie kontakty z Sodalicją Mariańską w Poznaniu. O jej życiu pisaliśmy kilka razy w Sodalisie Marianusie, ale w tym numerze po raz kolejny przypominamy niezwykłą postać dr Błeńskiej. Zachęcamy również do lektury obszernej relacji z wrześniowej pielgrzymki Sodalicji Mariańskich na Jasną Gorę oraz kolejnej części cyklu o życiu i nauczaniu kard. Stefana Wyszyńskiego.

Serdecznie zachęcamy do lektury!

Jak już informowaliśmy, od tego numeru nasz kwartalnik rozsyłany jest do odbiorców wyłącznie w wersji elektronicznej w formacie PDF. Można ją czytać na komputerze, tablecie czy telefonie lub drukować do własnego użytku. Publikowanie fragmentów lub całości jest możliwe wyłącznie za zgodą Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce.

Osoby, które chciałyby, tak jak dotychczas, otrzymywać wydanie drukowane, prosimy o składanie zamówień na adres e-mail: ,  najlepiej wpisując w temacie „Sodalis Marianus prenumerata". Ofiara za jeden egzemplarz powinna wynosić przynajmniej 25 złotych. Pieniądze prosimy wpłacać na konto:

Federacja Sodalicji Mariańskich w Polsce

ul. Ogrodowa 3A, 00-893 Warszawa

58 1240 6319 1111 0000 4777 3000

 

Jednocześnie uprzejmie prosimy o dobrowolne darowizny na działalność statutową Federacji. Federacja Sodalicji Mariańskich w Polsce jest kościelną osobą prawną (tak jak parafia, zakon czy zgromadzenie), tak więc osoby fizyczne, wpłacając darowiznę, mogą skorzystać z odpisu przy rozliczaniu PIT.