Strona główna  /  Kronika Federacji  /  Rok 2021  /  Trwa Rok Jubileuszowy

Trwa Rok Jubileuszowy

 Trwa Rok Jubileuszowy 450-lecia obecności Sodalicji Mariańskich na ziemiach polskich, który odbywa się pod patronatem Konferencji Episkopatu Polski. Zapraszamy sodalicje do wspólnotowego odmówienia nabożeństwa jubileuszowego. Sugerowany na lipiec temat miesiąca to: „Od Maryi uczymy się otwierać na działanie Ducha Świętego, byśmy lepiej odczytywali znaki czasu i angażowali się w apostolskie posłanie Kościoła". Natomiast proponowane ogólnopolskie intencje modlitewne to: dziękczynienie za 450 lat obecności Sodalicji Mariańskich w Polsce, o owoce Jubileuszu i światło Ducha Świętego na dalszą pracę sodalicyjną, o rozwój Sodalicji Mariańskich.