Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2021  /  3 maja - uroczystość Matki Bożej Królowej Polski

3 maja - uroczystość Matki Bożej Królowej Polski

 3 maja obchodzimy uroczystość Matki Bożej Królowej Polski.

Uroczystość ta wyraża wiarę Narodu w szczególną opiekę Bożą, jakiej Polacy doświadczali i doświadczają za pośrednictwem Maryi.

„Naród polski od zarania dziejów wyczuwał, że wszelkie dobro pochodzi od Boga i Bogu należy je składać w ofierze przez Maryję. Matka Boża wybrała sobie Polaków i obdarzyła ich wyjątkową łaskawością. Osobiście wyraziła życzenie, aby polskie królestwo oddać Jej w opiekę. Jeszcze przed ślubami Jana Kazimierza sama nazwała się Królową Polski" - pisze o. Stanisław Mrozek SJ w książce „Dlaczego z Maryją przez życie".

Najpierw w Neapolu w 1608 r., o. Juliusz Mancinelli, jezuita, przyjaciel króla Zygmunta III Wazy, w trakcie modlitwy ujrzał Niepokalaną Dziewicę z Dzieciątkiem na ręku. Oszołomiony zakonnik zapragnął pozdrowić Maryję takim tytułem, jakim nikt Jej jeszcze nie uczcił. Wtedy Matka Boża powiedziała: „A czemu Mnie Królową Polski nie zowiesz? Ja to Królestwo wielce umiłowałam i wielkie rzeczy dlań zamierzam, ponieważ osobliwą miłością ku Mnie pałają jego synowie". 

Dwa lata później o. Juliusz odprawiał Mszę św. w katedrze wawelskiej i wówczas ponownie ukazała mu się Maryja w olśniewającym majestacie i powiedziała: „Ja jestem Królową Polski. Jestem Matką tego narodu, który jest Mi bardzo drogi, więc wstawiaj się do Mnie za nim i o pomyślność tej ziemi błagaj nieustannie, a Ja będę ci zawsze, tak jak teraz, miłościwą". 

1 kwietnia 1656 r., w katedrze lwowskiej król Jan Kazimierz złożył uroczyste Śluby, w których m.in. zobowiązywał się szerzyć cześć Maryi, wystarać się u papieża o pozwolenie na obchodzenie Jej święta jako Królowej Korony Polskiej, a także zająć się losem chłopów. Temu uroczystemu wydarzeniu towarzyszyło odśpiewanie litanii do Najświętszej Maryi Panny. Nuncjusz apostolski dodał do tej modlitwy wezwanie „Królowo Korony Polskiej, módl się za nami", które zgromadzeni biskupi i senatorowie trzykrotnie powtórzyli. Natomiast szczególne związanie kultu Maryi, Królowej Korony Polskiej, z Jasną Górą nastąpiło 8 września 1717 r., kiedy to dokonano koronacji jasnogórskiego obrazu, co uznano za koronację Maryi na Królową Polski. 

Dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku Episkopat Polski zwrócił się do Stolicy Apostolskiej o wprowadzenie święta dla Polski pod wezwaniem Królowej Polski. Papież Benedykt XV chętnie przychylił się do tej prośby. Biskupi celowo zaproponowali Ojcu Świętemu dzień 3 maja, aby podkreślić nierozerwalną łączność tego święta z Sejmem Czteroletnim, a zwłaszcza z uchwaloną 3 maja 1791 r. Konstytucją.

W 1962 roku Jan XXIII ogłosił Maryję Królową Polski główną patronką kraju i niebieską Opiekunką naszego narodu.