Strona główna  /  Kronika Federacji  /  Rok 2021  /  Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Szkół Katolickich Sodalicji Mariańskich

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Szkół Katolickich Sodalicji Mariańskich

 22 marca br. został wybrany nowy Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Szkół Katolickich Sodalicji Mariańskich z siedzibą w Warszawie.

Z radością i satysfakcją chcemy powiadomić, że w skład nowego Zarządu weszły następujące osoby: Beata Zaborowska Prezes, Ewa Daniluk Wiceprezes, Wojciech Walicki Skarbnik.

Mamy nadzieję, że nowy Zarząd będzie prężnie działał na rzecz stowarzyszenia pozyskując środki, które będą wspierały funkcjonowanie naszych szkół katolickich przy Ogrodowej i Chłodnej - szkoły podstawowej i rozwijającego się liceum.

Korzystając z okazji chcemy ponowić prośbę o przekazanie 1% podatku PIT od osób fizycznych na rzecz naszej organizacji pożytku publicznego. Mamy także nadzieję, że zechcą Państwo pozytywnie odpowiadać na inne działania nowego Zarządu.

Aby przekazać 1% podatku wystarczy wpisać numer KRS do rocznego zeznania podatkowego 0000107281.

Przypominamy, że oprócz 1% na konto Towarzystwa można przekazywać, można przekazywać dowolne darowizny, które mogą być odpisane od podatku w kolejnym zeznaniu podatkowym.

Towarzystwo Przyjaciół Szkół Katolickich Sodalicji Mariańskich

ul. Ogrodowa 3A, 00-893 Warszawa

66 1240 6319 1111 0000 4778 8570

Darowizna na działalność statutową