Strona główna  /  Kronika Federacji  /  Rok 2021  /  Nowy numer kwartalnika Sodalis Marianus

Nowy numer kwartalnika Sodalis Marianus

 Ukazał się najnowszy (1/2021) numer naszego kwartalnika sodalicyjnego Sodalis Marianus.

Nawiązujemy w nim do obchodzonego Roku Jubileuszowego 450 lat istnienia Sodalicji Mariańskich w Polsce. Patronem naszego świętowania jest, obok bł. Reginy Protmann, św. Andrzej Bobola. Zachęcamy do lektury obszernego tekstu Reginy Pruszyńskiej, która przybliża postać tego wybitnego jezuity, sodalisa, męczennika, który oddał życie za wiarę.

Z okazji Roku Jubileuszowego rozpoczynamy nowy cykl, w którym w wielkim skrócie przedstawimy niektóre najważniejsze osoby, wspólnoty, miejsca i wydarzenia związane z historią polskich sodalicji. Na początku przyjrzymy się jezuitom i Collegium Hosianum, które w 1565 roku założyli w Braniewie, a które kształciło młodzież z całej Europy. To właśnie tam jest kolebka polskich sodalicji. Zobaczymy także, jak sodalicje rozwijały się w Polsce w kolejnych wiekach.

Niedawno ukazała się trzecia encyklika papieża Franciszka - Fratelli Tutti, poświęcona zagadnieniom braterstwa i przyjaźni społecznej. Omawiamy ten ważny dokument, zwracając jednak uwagę tylko na niektóre wątki. Polecamy uważne przeczytanie i przemyślenie całości encykliki. Wspominamy również o Roku św. Józefa, który ogłosił Ojciec Święty.

W stałym cyklu „Matka Boża w liturgii" o. Emilio de Cardenas tym razem analizuje prefację Mszy św. o Najświętszej Maryi Pannie Królowej Polski. Zachęcamy także do lektury tekstu Krystyna Tkaczyk, która przekonuje, że czas pandemii może być dla nas szansą, aby zbliżyć się do Boga, nawiązać z Nim bliższą relację. W tym szczególnie może nam pomóc Maryja.

O. Marcin Minczyński OSPPE, omawiając m.in. VI rozdział encykliki św. Jana Pawła II Ecclesia de Eucharistia, zachęca nas do uczenia się dojrzałej wiary od Maryi - Niewiasty Eucharystii.

11 czerwca 2021 r. w Krakowie nastąpi uroczyste odnowienie, przez polskich biskupów i wszystkie parafie, aktu poświecenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Przypominamy krótko historię kultu Serca Jezusa. Zachęcamy również do lektury kolejnej części cyklu o życiu i nauczaniu kard. Stefana Wyszyńskiego.

Najnowszy numer naszego kwartalnika został już rozesłany do odbiorców w wersji elektronicznej. Osoby, które chciałyby otrzymać wydanie drukowane, prosimy o składanie zamówień na adres e-mail: , najlepiej wpisując w temacie „Sodalis Marianus prenumerata". Ofiara za jeden egzemplarz powinna wynosić przynajmniej 25 złotych. Pieniądze prosimy wpłacać na konto:

 

Federacja Sodalicji Mariańskich w Polsce

ul. Ogrodowa 3A, 00-893 Warszawa

58 1240 6319 1111 0000 4777 3000