Strona główna  /  Kronika Federacji  /  Rok 2021  /  Rok Jubileuszowy Sodalicji Mariańskich

Rok Jubileuszowy Sodalicji Mariańskich

 Trwa Rok Jubileuszowy 450-lecia obecności Sodalicji Mariańskich na ziemiach polskich, który odbywa się pod patronatem Konferencji Episkopatu Polski. Zapraszamy sodalicje do wspólnotowej, comiesięcznej modlitwy pomocnej w duchowym przeżyciu tego jubileuszu. Proponujemy skorzystanie z rozesłanej broszury, zawierającej teksty specjalnego nabożeństwa jubileuszowego. Sugerowany na kwiecień temat miesiąca to: „Maryi z Nazaretu zawierzamy polskie małżeństwa i rodziny, dorosłych i starszych, prosząc o rozwój Sodalicji Mariańskich w naszej Ojczyźnie". Natomiast propono-wane ogólnopolskie intencje modlitewne to: dziękczynienie za 450 lat obecności Sodalicji Mariańskich w Polsce, o owoce jubileuszu i światło Ducha Świętego na dalszą pracę sodalicyjną, o rozwój Sodalicji Mariańskich.