Strona główna  /  Komunikaty  /  Rok 2016  /  Kochamy każde dziecko

Kochamy każde dziecko

Kochamy każde dziecko

 O prawo do życia dla każdego poczętego dziecka i ochronę macierzyństwa apeluje do parlamentarzystów Polska Federacja Ruchów Obrony Życia (PFROŻ).

Kilka tygodni temu w Szpitalu św. Rodziny w Warszawie 24-tygodniowe dziecko przeżyło aborcję, a następnie zostało pozostawione, aby umarło samoistnie. Płaczącemu, cierpiącemu dziecku, nie udzielono żadnej pomocy, chociaż obok byli lekarze, których naczelnym zdaniem jest przecież ratowanie ludzkiego życia. - To, co się stało w tym szpitalu jeszcze bardziej uświadamia nam, jak bardzo potrzebne są zmiany prawne, by takie dramaty się nie wydarzały - mówił 22 marca na konferencji prasowej Paweł Wosicki, prezes PFROŻ. Dodał, że „polskie prawo generalnie chroni życie od poczęcia, ale jest w tej ochronie niekonsekwentne, tzn. wyklucza spod tej ochrony dzieci chore i dzieci poczęte w wyniku tzw. czynu zabronionego".

Dlatego inicjatorzy apelu za cel stawiają sobie wyeliminowanie z ustawy wszystkich zapisów dopuszczających możliwość zabijania poczętych dzieci i uchwalenie takiego prawa, które chronić będzie życie każdego człowieka od momentu poczęcia, bez względu na stan jego zdrowia czy okoliczności poczęcia. Postulują też o kompleksową i możliwie pełną opiekę nad matką i rodziną dziecka poczętego. Zwracają uwagę, że „najbardziej zdecydowanej pomocy i wsparcia potrzebują kobiety w ciąży problemowej, tj. w sytuacji, gdy poczęte dziecko jest prenatalnie chore, zagrożone jest zdrowie matki lub gdy ciąża jest skutkiem przestępstwa".

„Badania opinii społecznej z ostatnich lat - czytamy w apelu - wskazują, że większość Polaków opowiada się za prawem do życia wszystkich, bez żadnych wyjątków, poczętych dzieci. Opowiadają się oni za prawem do życia dla poważnie chorych czy niepełnosprawnych nienarodzonych dzieci, uznają także fakt, że zabicie dziecka nie jest właściwym rozwiązaniem dla leczenia kobiety - matki poczętego dziecka. Co do niezwykle rzadkiej sytuacji, w której "zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego", nie można godzić się na pozbawienie życia poczętego dziecka tylko dlatego, że jego ojciec jest podejrzany o dokonanie przestępstwa. Prawo do życia jest fundamentalnym prawem każdego człowieka: zdrowego i chorego, sprawnego i niepełnosprawnego, narodzonego i nienarodzonego. To ponadwyznaniowe prawo zapisane jest m.in. w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ (1984 r.) art. III:

"Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby" oraz w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (1997 r.) art. 38: "Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia". Współczesna nauka, medycyna potwierdza jednoznacznie fakt naukowy: życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia."

Apel do końca sierpnia można podpisać m.in. w internecie na stronie