Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2015  /  Spotkanie kapłanów odpowiedzialnych za ruchy katolickie

Spotkanie kapłanów odpowiedzialnych za ruchy katolickie

Spotkanie kapłanów odpowiedzialnych za ruchy katolickie

 Spotkanie kapłanów odpowiedzialnych za ruchy katolickie w poszczególnych polskich diecezjach odbyło się w Warszawie.

W pierwszej części o. Adam Schulz SJ, przewodniczący Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich, wygłosił referat, w którym wskazał na potrzebę życia zgodnie z sumieniem w czasach tak wielkich zmian i zamętu. Mówił o trudnościach, jakie napotykamy, aby być człowiekiem sumienia. Przede wszystkim wielu ludzi straciło zaufanie do swojego sumienia jako głosu prawdy, głosu Bożego. Głos sumienia jest mylony z poglądami, jakie się posiada lub z uczuciami, jakie towarzyszą naszym czynom. Prelegent zwrócił też uwagę na relatywizację wartości etycznych i brak wierności tym wartościom. Przytoczył następujące słowa św. Jana Pawła II o człowieku sumienia: „Być człowiekiem sumienia, to znaczy wymagać od siebie, podnosić się z własnych upadków, ciągle na nowo się nawracać. Być człowiekiem sumienia, to znaczy angażować się w budowanie królestwa Bożego: królestwa prawdy i życia, sprawiedliwości, miłości i pokoju, w naszych rodzinach, w społecznościach, w których żyjemy, i w całej Ojczyźnie; to znaczy także podejmować odważnie odpowiedzialność za sprawy publiczne; troszczyć się o dobro wspólne, nie zamykać oczu na biedy i potrzeby bliźnich."

W trakcie spotkania omówiono również najważniejsze wyzwania, jakie stoją przed ruchami w najbliższym czasie. Wskazano na następujące wyzwania:

1. Ożywienie charyzmatów ruchów. Troska o odkrywanie coraz pełniej świeżości i nowości charyzmatów ruchów.

2. Zintensyfikowanie formacji osobistej oraz wspólnotowej.

3. Troska o rodziny w ruchach i poza ruchami. Z wypowiedzi przedstawicieli poszczególnych diecezji widać wyraźnie ożywienie ruchów rodzinnych oraz poruszanie tematów związanych z rodziną podczas spotkań liderów ruchów w diecezjach.

4. Młodzież. Ruchy bardzo aktywnie włączyły się przygotowanie Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Kapłani odpowiedzialni za ruchy wyrazili nadzieję, że część z młodych uczestniczących w ŚDM trafi do ruchów, poszukując głębszej formacji i ciekawych propozycji apostolskich. Trzeba odmłodzić ruchy, wyjść ku młodym i ich oczekiwaniom duchowym - zarysowała się potrzeba organizowania przez ruchy specjalnych spotkań dla młodych. Padła również propozycja organizowania w diecezjach kongresów młodzieżowych ruchów.

5. Ewangelizacja. Cieszy fakt coraz ciekawszych propozycji ewangelizacyjnych proponowanych przez ruchy oraz szkoły ewangelizacji. Ruchy stają się w diecezjach naturalnymi centrami ewangelizacji.

6. Uchodźcy. Podczas spotkania podkreślono, że:

- niektóre ruchy międzynarodowe od lat zajmują się pracą z uchodźcami, pomagając jako wolontariusze w obozach i różnych ośrodkach dla nich prowadzonych.

- w Polsce szczególnie nam bliski jest los uchodźców - chrześcijan, gdyż są oni podwójnie doświadczani: z jednej strony wojną, głodem, chaosem społecznym i gospodarczym, a z drugiej strony prześladowaniami ze strony radykalnych odłamów muzułmanów.

- troska o uchodźców skłania nas ku większej otwartości na Polaków na Wschodzie, którzy ciągle pragną wrócić do Ojczyzny.

7. Rok Miłosierdzia.

8. 1050. rocznica Chrztu Polski. Dla ruchów jest to czas na podjęcie na nowo łaski naszego chrztu, a wraz z nim powołania człowieka świeckiego.