Strona główna  /  Komunikaty  /  Rok 2015  /  Manifestacja "Stop deprawacji w edukacji"

Manifestacja "Stop deprawacji w edukacji"

Manifestacja "Stop deprawacji w edukacji"

 W niedzielę 30 sierpnia w Warszawie odbędzie się manifestacja przeciwko zadeklarowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej planom zmiany podstawy programowej zajęć szkolnych „Wychowanie do życia w rodzinie".

„Zmiany te podyktowane są intencją wprowadzenia narzucanych nam z zewnątrz elementów kontrowersyjnej seksedukacji, zgodnej z tzw. standardami WHO i postulatami środowisk LGBTQ. W zapisach wspomnianych standardów znajdują się takie wytyczne, jak np. zaznajamianie czterolatków z masturbacją. Sugerują one również promocję różnorodnych odmienności i ekspresji seksualnych. Na Zachodzie cele te już dzisiaj osiąga się przy pomocy pokazywania dzieciom treści o charakterze obscenicznym, pornograficznym. Ministerstwo w warunkach polskich podjęło taktykę drobnych kroków. Proponuje się na początek (już w tym roku) wprowadzić do programu gimnazjalnego m.in. prezentację stosunku płciowego oraz powierzyć prowadzenie zajęć grupom edukatorów z zewnątrz. Możemy więc spodziewać się w szkołach obecności przedstawicieli skrajnych organizacji proaborcyjnych i LGBTQ. Zdaniem wielu ekspertów epatowanie permisywną seksualnością, nieadekwatną do faz rozwoju dzieci oraz nieodpowiedzialne propagowanie treści związanych z tzw. tożsamością płciową, prowadzi do głębokich zaburzeń seksualności oraz tożsamości płciowej dzieci i młodzieży" - przekonują organizatorzy manifestacji.

Manifestacja STOP DEPRAWACJI W EDUKACJI organizowana przez środowiska prorodzinne rozpocznie się 30 sierpnia o godz. 13.00 na Placu Zamkowym w Warszawie. Poprzedzi ją Msza św. w kościele akademickim św. Anny o godz. 12.00. Szczegóły na stronie:www.stopdeprawacji.pl