Strona główna  /  Komunikaty  /  Rok 2014  /  Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień

Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień

Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień

 

Kochani,
trzeba pilnie wyszkolić nauczycieli, katechetów, rodziców, wychowawców, którzy będą mieli wiedzę i kompetencję,  także odwagę (gdy będą mieli poczucie, że nie są osamotnieni), aby przeciwstawiać się zagrożeniom ideologii gender.
Rozpoczynamy więc tego typu szkolenia w ramach Podyplomowego Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień  WFCH UKSW.

Potrzeba także pilnej i wielkiej modlitwy o ocalenie Polski przed grożącym nam przyjęciem ideologii gender.
W załączonym liście krótko wyjaśniam, co nam grozi, jeśli ratyfikujemy Konwencję Rady Europy rzekomo przeciwdziałającą przemocy domowej.
 
Będę bardzo wdzięczna za wysłanie ogłoszenia o szkoleniach oraz o potrzebie modlitwy do znajomych księży, sióstr, nauczycieli, członków ruchów i stowarzyszeń.

Pozdrawiam,
Szczęść Boże!
Maria Ryś

Ogłoszenie IDZIEMY
List z prośbą o modlitwę