Strona główna  /  Komunikaty  /  Rok 2014  /  Nie będzie debaty nad Konwencją

Nie będzie debaty nad Konwencją

Nie będzie debaty nad Konwencją

 Podczas posiedzenia  w dniach 10 - 12 września Sejm nie będzie debatował nad Konwencją o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Zdecydowała o tym 9 września marszałek Sejmu po zebraniu Prezydium Sejmu. O odrzucenie ratyfikacji konwencji apelowało do parlamentarzystów wiele organizacji prorodzinnych. „Doceniamy konieczność zapobiegania i przeciwdziałania przemocy wobec dzieci, kobiet i mężczyzn, stwierdzamy jednak, że w konwencji nie chodzi o rozwiązanie tego problemu. Pod pozorem przeciwdziałania przemocy zmierza ona do wymuszenia zmian społecznych, niszczących małżeństwo, rodzinę, wychowanie dzieci i pozytywną tradycję" - napisali w specjalnym apelu przedstawiciele m.in. Akcji Katolickiej, Forum Kobiet Polskich, Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus", Fundacji „Jeden z Nas" i Fundacji Narodowego Dnia Życia.

Krytycznie o wspomnianej konwencji wypowiedzieli się już ponad 2 lata temu polscy biskupi. „Konwencja, choć poświęcona jest istotnemu problemowi przemocy wobec kobiet, zbudowana jest na ideologicznych i niezgodnych z prawdą założeniach, których w żaden sposób nie można zaakceptować. Wskazuje ona, że przemoc wobec kobiet jest systemowa, zaś jej źródłem są religia, tradycja i kultura" - pisali członkowie Prezydium KEP w oświadczeniu z 9 lipca 2012 r. Podkreślili, że konwencja wprowadza definicję płci jako „społecznie skonstruowane role, zachowania i cechy, które dane społeczeństwo uznaje za właściwe dla kobiet i mężczyzn"  i zakłada, że płeć można wybierać lekceważąc biologię.