Strona główna  /  Program apostolski ruchów  /  Rok 2014  /  Program Apostolski Ruchów - ewangelizacja

Program Apostolski Ruchów - ewangelizacja

Program Apostolski Ruchów - ewangelizacja

 Ewangelizacja - to kolejny temat Programu Apostolskiego Ruchów, który omawiamy w naszym serwisie.

Każdy z nas jest wezwany do niesienia Ewangelii ludziom, którzy nie znają, albo ciągle za mało znają Chrystusa. Jest to po pierwsze wezwanie do misji na „krańcach świata", ale wiadomo, że większość z nas nie może wyjechać na inne kontynenty, np. do Afryki, aby tam głosić Chrystusa. Tego typu misje możemy wspierać modlitwą oraz pomocą materialną, co też jest formą ewangelizacji. „Wszyscy, poczynając od rodzin chrześcijańskich, powinniśmy czuć się odpowiedzialni za stwarzanie warunków sprzyjających budzeniu i dojrzewaniu specyficznie misyjnych powołań kapłańskich, zakonnych i świeckich, nigdy nie zaniedbując uprzywilejowanego środka, którym w myśl słów samego Jezusa jest modlitwa" - pisze św. Jan Paweł II w adhortacji Christifideles Laici.

Kościół zachęca, abyśmy ewangelizowali tam, gdzie żyjemy. Program Apostolski wymienia następujące propozycje ewangelizacji:

 • ewangelizacja w swoim środowisku życia i pracy poprzez świadectwo życia i wyrażanie swoich poglądów
 • prowadzenie rekolekcji, kursów, sesji ewangelizacyjnych oraz pomoc w rekolekcjach ewangelizacyjnych w parafii
 • ewangelizowanie indywidualne poprzez rozmowy
 • proponowanie (reklamowanie) dobrych lektur, filmów (np. „Cristiada")
 • noszenie symboli religijnych, krzyżyków, medalików itp.
 • odważne przyznawanie się do wiary w Jezusa Chrystusa, a zarazem prowadzenie dialogu z ludźmi niewierzącymi
 • ewangelizacja poprzez wykorzystywanie mediów: Internetu, prasy, telewizji oraz radia
 • formacja osób zajmujących się ewangelizacją
 • udział w marszach ewangelizacyjnych
 • prowadzenie ewangelizacji podczas różnych spotkań, grup zainteresowań niezwiązanych z Kościołem, np. sportowych, turystycznych, hobbystycznych itp.
 • ewangelizacja uliczna i „od drzwi do drzwi"
 • ewangelizacja Europy oraz innych części świata
 • ewangelizacja w więzieniach, szpitalach, hospicjach, w domach dziecka
 • ewangelizacja w domach akademickich
 • prowadzenie spotkań biblijnych służących ewangelizacji