Strona główna  /  Program apostolski ruchów  /  Rok 2014  /  Program Apostolski Ruchów - o ochronie życia

Program Apostolski Ruchów - o ochronie życia

Program Apostolski Ruchów - o ochronie życia

 Kolejnym tematem Programu Apostolskiego Ruchów, który krótko tutaj omówimy, jest ochrona życia.

Kościół podkreśla, że prawo do życia jest pierwszym i podstawowym prawem osoby ludzkiej oraz warunkiem wszystkich innych jej praw. Co z tego, że ktoś będzie walczył dla innych o, skądinąd słuszne, prawo do np. opieki lekarskiej czy dachu nad głową, jeżeli prawo do życia będzie lekceważył lub wręcz łamał? „Chociaż z tytułu swojej misji i odpowiedzialności wszyscy ludzie są wezwani do tego, by uznając osobową godność każdej ludzkiej istoty, bronić jej prawa do życia, to owo zadanie spoczywa w szczególny sposób na niektórych świeckich: rodzicach, wychowawcach, pracownikach służby zdrowia oraz osobach sprawujących władzę gospodarczą i polityczną" - pisze św. Jan Paweł II w adhortacji Christifideles Laici.

Jakie mogą być nasze działania na rzecz ochrony życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci? Program wymienia następujące:

 • kształtowanie kultury pro - life w swoim środowisku życia i pracy
 • walka z wszelkimi formami eutanazji społecznej oraz fizycznej
 • dbanie o godność osoby ludzkiej: w środowisku pracy, wobec cierpiących na choroby genetyczne, wobec osób starszych
 • edukacja dzieci i młodzieży ukierunkowana na ochronę życia
 • promocja naprotechnologii
 • duchowa adopcja dziecka poczętego
 • wsparcie kobiet samotnych w narodzinach dziecka i trudzie jego wychowania
 • poradnictwo, kursy, wieczory dla zakochanych
 • pomoc kobietom, które dokonały aborcji, aby pojednały się z Bogiem
 • udział w Marszach dla Życia
 • oddziaływanie na instytucje państwowe i europejskie, aby w swoich działaniach szanowały życie od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci
 • wsparcie wszelkich inicjatyw zmierzających do zmiany naszego prawa, tak aby bardziej służyło ono ochronie życia, np. zbieranie podpisów pod inicjatywami społecznymi
 • współpraca z ruchami obrony życia typu Polska Federacja Ruchów Obrony Życia