Strona główna  /  Sodalis Marianus  /  Sodalis Marianus 2011_2

Sodalis Marianus 2011_2

SPIS TREŚCI


 

ks. Andrzej Szostek
Wymiary świętości Jana Pawła II

04
o. Mieczysław Łacek
Błogosławiony Jan Paweł II jako sodalis

 12
Regina Pruszyńska
Szczególna beatyfikacja. Szczególne łaski

 20
Litania do błogosławionego Jana Pawła II

 22
Marianna Adamczyk
Pielgrzymka na beatyfikację

 24
Barbara Radejowska
Niezapomniana beatyfikacja

 28
Wiesław Stradomski
O wiedzy religijnej

 32
Danuta Oleksowicz-Michnowska 
Wierny Bogu, Maryi i Swemu powołaniu

 34
o. Jacek Truszczyński
Słowa, gesty i symbole liturgii mszy świętej
jako inspiracja do medytacji o życiu

 38
Intencje modlitw

 49
Grzegorz Baran
Sprawozdanie z obrad XVI Zjazdu
Delegatów Sodalicji Mariańskich w Polsce

 50
Papież do Sodalicji Mariańskiej z Ratyzbony

 54
Krystyna Deresz
Wywiad ze Stanisławem Frejlakiem -
laureatem Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów

 56
Paweł Rościszowski
Obecna sytuacja i nowe wyzwania dla Sodalicji Mariańskej

 58
Barbara Luft, Stanisław Luft
Nie bójmy się współczesności!

 60