Strona główna  /  Sodalis Marianus  /  Sodalis 2022  /  Sodalis Marianus październik - grudzień 2022

Sodalis Marianus październik - grudzień 2022

Wreszcie! Po latach budowy, zbierania funduszy, wielu koniecznych kontrolach, odbiorach, uczniowie rozpoczęli naukę w nowym budynku naszej szkoły sodalicyjnej przy ul. Chłodnej w Warszawie. Jest to, co trzeba koniecznie podkreślić, dokończenie dzieła rozpoczętego przez ks. prał. Tadeusza Uszyńskiego. Jak wyglądają wnętrza nowej szkoły? Jak się podobają uczniom i nauczycielom? O tym możemy przeczytać w tekście „Szkoła przy ul. Chłodnej”.

Anna Laszuk zabiera nas do Miasta Pani Maryi, czyli Wschowy w województwie lubuskim. W tej starej, sięgającej początkami XII w. miejscowości, wyjątkową trwałość wykazuje przez lata kult Matki Bożej, wyrażany m.in. w liturgii, różnych zwyczajach, symbolach. W miejscowym kościele franciszkanów znajduje się wiele wizerunków Maryi, w tym łaskami słynący obraz Matki Bożej Wschowskiej.

Ogłoszono polskie tłumaczenie Listu apostolskiego o liturgii Desiderio desideravi (Gorąco pragnąłem) papieża Franciszka. Omawiamy krótko ten ważny dokument, który w całości dostępny jest w internecie.

W tekście „Z Maryją i do Maryi” Joanna Dałek-Baran przekonuje, że czas spędzony z Maryją jest pełen łaski, przynosi wyciszenie, dystans do trudnych spraw. A spotkanie z Matką Bożą jest proste, możliwe zawsze, niczego nam nie odbierze, a może wiele dać.

Tym razem w cyklu „Warto przeczytać” polecamy dwie książki. Krystyna Tkaczyk omawia książkę Viktora Frankla Człowiek w poszukiwaniu sensu, która odniosła wielki sukces wydawniczy, miała wielkie nakłady. Autor, psychiatra i psycholog, pomagał innym w odnajdywaniu sensu życia m.in. korzystając ze stworzonej przez siebie metody psychoterapii, jaką jest logoterapia. Podkreślał, że człowiekowi można odebrać wszystko z wyjątkiem jednego – ostatniej z ludzkich swobód: swobody wyboru swojego postępowania w konkretnych okolicznościach.

Gorąco polecamy również książkę Stanisława Michnowskiego Z dziejów Polski i Skarżyska-Kamiennej. Przypomnijmy, że 104-letni (!) p. Stanisław Michnowski to sodalis – przed- i powojennej Sodalicji Mariańskiej Akademików, powstaniec warszawski, wielki patriota i wybitny geofizyk. Przed wybuchem pandemii regularnie uczestniczył jeszcze w spotkaniach w gronie sodalisów-seniorów, które odbywały się w Domu Pielgrzyma „Amicus” w Warszawie. Jego długo i starannie przygotowywana książka wspomnieniowa to pasjonująca historia wybitnego człowieka, ukazana na tle dziejów rodzinnego miasta p. Stanisława – Skarżyska-Kamiennej - i Polski.

Zachęcamy też do lektury stałego cyklu o. Emilio „Matka Boża w liturgii” oraz relacji z wrześniowej, ogólnopolskiej pielgrzymki sodalicyjnej na Jasną Górę.

Cześć Maryi! Cześć i chwała!

Zespół redakcyjny