Strona główna  /  Sodalis Marianus  /  Sodalis 2021  /  Sodalis Marianus październik - grudzień 2021

Sodalis Marianus październik - grudzień 2021

 Za nami ważne wydarzenia w życiu Kościoła w Polsce i w Federacji Sodalicji Mariańskich. Wciąż trwamy w dziękczynieniu za beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego, na którą tak długo czekaliśmy i o którą tak intensywnie się modliliśmy. Zachęcamy do lektury sprawozdania z uroczystości beatyfikacyjnych Prymasa Tysiąclecia oraz kolejnej części cyklu poświęconego Jego życiu i nauczaniu. Chcemy nieustannie pogłębiać wiedzę o bł. kard. Wyszyńskim, którego nauczanie nic nie straciło na swojej aktualności.

Za Jego beatyfikację oraz za Rok Jubileuszowy 450 lat Sodalicji Mariańskich w Polsce, dziękowaliśmy Bogu i Maryi we wrześniu, podczas czterdziestej, jubileuszowej Ogólnopolskiej Pielgrzymki Sodalicji Mariańskich na Jasną Górę. Naszym specjalnym gościem był bp Adam Bab, Sodalis Marianus, biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej, który w trakcie studiów w seminarium duchownym należał do seminaryjnej Sodalicji Mariańskiej. W numerze znajduje się szczegółowa relacja z pielgrzymki. Polecamy również kolejną część jubileuszowego cyklu o historii Sodalicji Mariańskiej w Polsce.

W Kościele trwa proces synodalny, który jest przygotowaniem do Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, mającego się odbyć w październiku 2023 roku. Ruchy i stowarzyszenia katolickie również są zaproszone do udziału w procesie synodalnym, np. organizując w parafiach lub na szczeblu całej diecezji synodalne spotkania konsultacyjne. W tekście „Synod - słuchanie Boga i bliźniego" wyjaśniamy, o co chodzi w procesie synodalnym i co to w ogóle jest Synod.

Polecamy również kolejną część cyklu o. Emilio o Matce Bożej w liturgii, a także tekst Reginy Pruszyńskiej o 30-leciu pracy Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich. Przypomnijmy, że Autorka jest wiceprzewodniczącą tej Rady. Z kolei Krystyna Tkaczyk tym razem pisze o nauczaniu i cudach Pana Jezusa.

Cześć Maryi! Cześć i chwała!

Zespół redakcyjny