Strona główna  /  Sodalis Marianus  /  Sodalis 2020  /  Sodalis Marianus październik - grudzień 2020

Sodalis Marianus październik - grudzień 2020

 2021 rok jest czasem świętowania jubileuszu 450 lat istnienia Sodalicji Mariańskich w Polsce. Pierwsza wspólnota powstała w Kolegium Jezuitów w Braniewie. Tam wzrastali w świętości m.in. bł. Regina Protmann oraz św. Andrzej Bobola, którzy są patronami naszego Roku Jubileuszowego. Pragniemy w sposób szczególny przeżyć ich liturgiczne wspomnienia: 18 stycznia - bł. Reginy Protman, 16 maja - św. Andrzeja Boboli. Ale chcemy również bliżej poznać te postaci, ucząc się od nich doskonałego zawierzenia Chrystusowi i owocnej współpracy z Bożą łaską. 

Zachęcamy więc przede wszystkim do lektury dwóch tekstów Reginy Pruszyńskiej. W pierwszym omawia zapomnianą nieco encyklikę Piusa XII Invicti Athletæ Christi, opublikowaną 16 maja 1957 r., w 300. rocznicę męczeńskiej śmierci Andrzeja Boboli. Cały Kościół powszechny miał wtedy okazję, by dzięki tekstowi papieża usłyszeć o naszym świętym, a zarazem o Kościele w Polsce. Słowa Piusa XII są bardzo aktualne dla środowisk sodalicyjnych, a także dla Kościoła w Polsce. 

W drugim tekście Autorka przybliża postać bł. Reginy Protmann, pochodzącej z Braniewa założycielki Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny, która oddała się całym sercem dziełu odnowy Kościoła na przełomie XVI i XVII w.

Bł. Regina Protmann została beatyfikowana przez Jana Pawła II 13 czerwca 1999 r. w Warszawie. Zamieszczamy obszerny fragment homilii polskiego papieża z tej Mszy św. beatyfikacyjnej.

O. Emilio de Cardenas w swoim stałym cyklu „Matka Boża w liturgii" tym razem zajmuje się tematem dziękczynienia i uwielbienia po Komunii św. Warto zwrócić także uwagę na tekst Krystyny Tkaczyk, która przypomina nam, czym jest okres Adwentu i jak go dobrze przeżyć.

W październiku 2020 r. rozpoczął się w Poznaniu proces beatyfikacyjny dr Wandy Błeńskiej, sodaliski, świeckiej misjonarki w Ugandzie, zwanej „Matką Trędowatych". W trakcie studiów należała do Sodalicji Mariańskiej i do śmierci utrzymywała bliskie kontakty z Sodalicją Mariańską w Poznaniu. O jej życiu pisaliśmy kilka razy w Sodalisie Marianusie, ale w tym numerze po raz kolejny przypominamy niezwykłą postać dr Błeńskiej. Zachęcamy również do lektury obszernej relacji z wrześniowej pielgrzymki Sodalicji Mariańskich na Jasną Gorę oraz kolejnej części cyklu o życiu i nauczaniu kard. Stefana Wyszyńskiego.

Cześć Maryi! Cześć i chwała!

Zespół redakcyjny