Strona główna  /  Sodalis Marianus  /  Sodalis 2018  /  Sodalis Marianus lipiec/wrzesień - spis treści

Sodalis Marianus lipiec/wrzesień - spis treści

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne
01

o. Emilio de Cardenas
Święta Maryja Niewiasta nowa                              
02

Regina Pruszyńska

Rekolekcje Sodalicji Mariańskich we Lwowie -
okiem uczestnika 
06

 

Krystyna Tkaczyk
Lwów - ukryte piękno wciąż czekające na przybyszy    

28

 

Piotr Chmieliński
Zjazd Delegatów SM w Warszawie  

32

 

Rafał Stradomski
Ciocia Ewa  

46

 

Paweł Baran
Po drugiej stronie kamery  

50

 

Anna Laszuk
Działalność sodalicji w 2017 roku  

54

 

Krystyna Tkaczyk
Jaką rolę pełni w naszym życiu Trzecia Osoba Boska?          

68

 

O Marcin Minczyński OSSPE
Inspiracje do pracy formacyjnej i apostolskiej w Sodalicjach Mariańskich               
w Roku Duszpasterskim 2018/2019 

72