Strona główna  /  Sodalis Marianus  /  Archiwum  /  Sodalis 2016  /  Spis treści Sodalis Marianus kwiecień - czerwiec 2016

Spis treści Sodalis Marianus kwiecień - czerwiec 2016

Spis treści Sodalis Marianus kwiecień - czerwiec 2016

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne

01
Matko Boża przyrzekamy

02

o. Emilio de Cardenas
Misterium Wniebowzięcia NMP

08

Krystyna Tkaczyk
Dlaczego kocham Cię Maryjo?

14

Krystyna Tkaczyk
Jak wiernie z Najświętszą Matką Maryją stać pod Krzyżem Jezusa        

16

Regina Pruszyńska
Katyń i Smoleńsk 2016 rok

18

Piotr Chmieliński
Jubileuszowa pielgrzymka do Gniezna

26

Regina Pruszyńska
W drodze do i z Gniezna

32

Sodalicje w Roku Maryjnym - Zarząd SM

38

Michał Gutowski
Śladami Karola Wojtyły

55

Pani Joasia - Wspomnienia ubiegłorocznych absolwentów
Katolickiego Gimnazjum nr 15 im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Warszawie z klasy wychowawczej Pani Joanny Pawlus

58
Tomasz P. Terlikowski
Iwona 
60