Strona główna  /  Rekolekcje  /  Lwów 2018  /  Rekolekcje sodalicyjne we Lwowie

Rekolekcje sodalicyjne we Lwowie

Rekolekcje sodalicyjne we Lwowie

 Nasze przyszłoroczne sodalicyjne rekolekcje wyjazdowe odbędą się od 30 czerwca do 5 lipca 2018 r. we Lwowie. Już dziś bardzo serdecznie zapraszamy wszystkie sodaliski, sodalisów, wraz z rodzinami i przyjaciółmi!

O tym niezwykłym mieście, jego bogatej, naznaczonej cierpieniem historii i dniu dzisiejszym, będziemy jeszcze wielokrotnie pisać w naszych serwisach i innych publikacjach. Teraz przypomnijmy tylko, że Lwów przed II wojną światową należał do Polski, a ślady polskie obecne są tam niemal na każdym kroku. Jest to miasto wielokulturowe, o ogromnych tradycjach, zamieszkane przez ludzi różnych wyznań. Niezwykłe jest to, że w dwudziestym wieku Lwów należał do trzech różnych państw: najpierw do Polski, potem do Związku Radzieckiego, a od 1991 r. jest miastem ukraińskim.

Z niezwykle bogatej historii Lwowa wyróżnijmy w tym miejscu Śluby lwowskie Jana Kazimierza, które miały miejsce 1 kwietnia 1656 r. w katedrze lwowskiej. Król Jan Kazimierz oddał wówczas naszą Ojczyznę pod opiekę Matki Bożej, obwołując Ją Królową Polski. Był to czas „Potopu Szwedzkiego", kiedy wojska najeźdźcy opanowały niemal całą Polskę. Losy wojny zaczęły się jednak powoli odwracać. Ucisk i terror wprowadzony przez protestanckich i prawosławnych najeźdźców spowodowały bunty katolickiego chłopstwa. Konfederację tyszowiecką, skierowaną przeciwko obcym wojskom, zawiązała szlachta. Skuteczna obrona Jasnej Góry obudziła nadzieję na pokonanie Szwedów.

Król, prosząc Maryję o pomoc w walce z okupantem ślubował, że w zamian szerzyć będzie Jej kult i sprawiedliwie rządzić królestwem, dbając szczególnie o dolę ludu. „Ja, Jan Kazimierz, Twego Syna, Króla królów i Pana mojego, i Twoim zmiłowaniem się król, do Twych Najświętszych stóp przychodząc, tę oto konfederacyję czynię: Ciebie za Patronkę moją i państwa mego Królową dzisiaj obieram. Mnie, Królestwo moje Polskie, Wielkie Księstwo Litewskie, Ruskie, Pruskie, Mazowieckie, Żmudzkie, Inflanckie i Czernihowskie, wojsko obojga narodów i pospólstwo wszystko Twojej osobliwej opiece i obronie polecam, Twojej pomocy i miłosierdzia w teraźniejszym utrapieniu królestwa mego przeciwko nieprzyjaciołom pokornie żebrzę..." - ślubował Jan Kazimierz.