Strona główna  /  Rekolekcje  /  Loretto 2017  /  Rekolekcje sodalicyjne w Loretto

Rekolekcje sodalicyjne w Loretto

Rekolekcje sodalicyjne w Loretto

 Po raz kolejny przekazujemy serdeczne zaproszenie na tegoroczne wyjazdowe rekolekcje sodalicyjne, które odbędą się od 6 do 9 lipca (czwartek-niedziela) w Domu Pielgrzyma przy Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Loretto koło Wyszkowa, a poprowadzi je ks. dr Mariusz Szmajdziński, biblista z diecezji łowickiej. Będą to rekolekcje Maryjne, a szczególnie omówione zostanie wydarzenie Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.

Dla chętnych przewidziany jest przejazd autokarem ze szkoły sodalicyjnej w Warszawie przy ul. Ogrodowej do Loretto (transport wliczony w cenę rekolekcji). Grupa jadąca autokarem 6 lipca po drodze do Loretto zatrzyma się na chwilę modlitwy na Cmentarzu Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie oraz w Kamieńczyku (możliwość zwiedzania Domu Pamięci Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i modlitwy przy grobie dziadków Prymasa Tysiąclecia).

Koszt udziału w rekolekcjach (z noclegiem i wyżywieniem): 300 zł. Zgłoszenia do 30 kwietnia 2017 r. (wstępne) i 15 czerwca 2017 r. (ostateczne) na adres Federacji:
ul. Ogrodowa 3a, 00-893 Warszawa.

Zapraszamy wszystkie sodaliski, sodalisów, wraz z rodzinami i przyjaciółmi. Dla aspirantów i kandydatów do sodalicji przewidziany będzie częściowo osobny program.

W naszych kolejnych serwisach informacyjnych przedstawimy najważniejsze informacje i ciekawostki dotyczące: Loretto, opiekujących się tym miejscem Sióstr Loretanek oraz o ich założycielu bł. ks. Ignacym Kłopotowskim.

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej powstało 31 lipca 1920 roku. Założycielem zgromadzenia jest bł. ks. Ignacy Kłopotowski, ówczesny dziekan praski i proboszcz parafii Matki Bożej Loretańskiej w Warszawie. Początkowo loretanki stanowiły związek religijny posiadający ustną aprobatę arcybiskupa warszawskiego Aleksandra Kakowskiego. Kanoniczna erekcja zgromadzenia nastąpiła 19 maja 1928 roku. W ten sposób powstało Pobożne Stowarzyszenie Sióstr Loretanek. Po drugiej wojnie światowej, w 1949 roku loretanki stały się zgromadzeniem zakonnym na prawie diecezjalnym, zaś 24 maja 1971 roku uzyskały zatwierdzenie Stolicy Apostolskiej.

Maryja jest główną Patronką Zgromadzenia. Drugorzędnymi patronami są: św. Józef, św. Benedykt i św. Scholastyka. Obecnie Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej posiada 20 domów, w tym 7 za granicą. Zasadniczy nurt działalności loretanek, oprócz modlitwy, stanowi praca wydawnicza i drukarska oraz pomoc materialna i duchowa ludziom potrzebującym, szczególnie starszym i dzieciom.

Chyba najbardziej znane są loretanki z prowadzenia wydawnictwa i drukarni w Warszawie. Wydawnictwo Sióstr Loretanek to jedno z nielicznych wydawnictw katolickich w Polsce, które poszczycić się może niemal 90-letnią tradycją. Powstało ono z inicjatywy bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego, który dostrzegał i niezwykle cenił ewangelizacyjną potęgę słowa drukowanego. Obecnie wydawnictwo publikuje kilkadziesiąt pozycji rocznie. Stara się przy tym łączyć doświadczenie i nowoczesne metody pracy drukarskiej. W wydawanych przez siostry loretanki książkach, akcydensach i czasopismach dominuje tematyka formacji chrześcijańskiej i duchowości maryjnej. Podejmowane są także aktualne problemy moralno-społeczne dotyczące dzieci, młodzieży i dorosłych. Każdy, kto po nie sięga, znajduje odpowiedzi na pytania nurtujące współczesnego człowieka i uzyskuje duchową pomoc i wsparcie. Ważne miejsce w ofercie wydawniczej zajmują miesięczniki, będące częścią bogatej redaktorskiej spuścizny Założyciela: dla dorosłych - „Różaniec", dla rodziców - „Tak rodzinie", dla dzieci - „Anioł Stróż".

Wydawnictwo wraz z drukarnią przez 63 lata miało swoją siedzibę na warszawskiej Pradze, aktualnie - od 1993 roku - mieści się w Warszawie-Rembertowie. Na siostrach spoczywa także niemal cały zakres zadań związanych z obsługą maszyn drukarskich i introligatorskich, komputerów oraz redakcja publikacji. Oprócz Warszawy, siostry mają wydawnictwa w Pessano pod Mediolanem, a także w Baia Mare w Rumunii i w Bracławiu na Ukrainie. Wydawnictwa w Polsce i we Włoszech mają własne studio nagrań.

Loretanki prowadzą też katechezę w szkołach i przedszkolach. Podejmują edukację dzieci zaniedbanych i niosą im pomoc materialną prowadząc między innymi Dom Ojca Ignacego w Warszawie. Służą osobom starszym w domach spokojnej starości, zarówno w Loretto koło Wyszkowa, jak i w Bergamo we Włoszech, a także odwiedzają chorych w domach. Siostry spotkać można przy pracy w zakrystiach, kancelariach parafialnych czy różnych posługach domowych.

Loretanki swoją duchowość kształtują w oparciu o Ewangelię, Regułę św. Benedykta, własne Konstytucje, oraz pisma bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego. Założyciel przekazał swoim duchowym córkom umiłowanie Eucharystii oraz szczególną cześć do Matki Bożej. Odpowiadając na zawołanie św. Benedykta: „Aby we wszystkim Bóg był uwielbiony", siostry łączą radosne poświęcenie Bogu z upodabnianiem się do Chrystusa i Jego Matki oraz ofiarną służbą Kościołowi i człowiekowi.