Strona główna  /  Publikacje  /  Sodalicja Mariańska w Poznaniu 1988 – 2013

Sodalicja Mariańska w Poznaniu 1988 – 2013

Sodalicja Mariańska w Poznaniu 1988 – 2013

 „Sodalicja Mariańska w Poznaniu 1988 - 2013" pod redakcją Krystyny Medyckiej dokumentuje przebieg uroczystości jubileuszowych z okazji 25 - lecia istnienia po reaktywacji poznańskiej SodalicjiMariańskiej.

Publikacja zawiera też streszczenie dziejów poznańskiej sodalicji przygotowane przez Elżbietę Zagórską - Heymann. A była to historia burzliwa. Po wojnie pojawiło się wiele sodalicji szkół wyższych, studentów i akademików, uczniów szkół średnich, stanowe i zawodowe. To był pierwszy okres gwałtownego rozkwitu wspólnot sodalicyjnych, zakończony restrykcjami władz komunistycznych. Po latach i przemianach ustrojowych w Polsce nastąpił drugi okres działalności sodalicyjnej. „Dawne uczennice szkoły średniej, które potajemnie podczas okupacji utrzymały więzi, utrwalone zresztą w powojennej sodalicji studentek, doprowadziły do historycznego (...) spotkania u Sióstr Urszulanek na ul. Skarbowej. Obecne na nim sodaliski potwierdziły wolę starania się o erygowanie nowej sodalicji. I tak się stało" - pisze we wstępie Krystyna Medycka.

Bardzo cenny w omawianej pracy jest również opis działalności poznańskiej sodalicji, która obecnie posiada kilka sekcji i prowadzi intensywną, pogłębioną formację na wielu polach. Działają m.in. sekcje: Pogłębienia Wiedzy Religijnej, Liturgiczna, Rekolekcyjno - Pielgrzymkowa, Charytatywna, Misyjna, Szkoleniowa. Wszystkie sekcje imponują rozmachem swojej działalności.

Publikacja zawiera też zdjęcia, dokumenty, listy gratulacyjne. Jest to już Trzecia Księga Jubileuszowa, poprzednie dwie ukazały się w 1988 i 2003 r.