Strona główna  /  Publikacje  /  „O Sodalicji Mariańskiej Akademików w Warszawie”

„O Sodalicji Mariańskiej Akademików w Warszawie”

Stanisław Michnowski – „O Sodalicji Mariańskiej Akademików w Warszawie”

 Jest to niezwykła historia Sodalicji Mariańskiej, począwszy od odzyskania przez Polskę niepodległości, aż do dziś. Autor uczestniczył w działalności Sodalicji Mariańskiej Akademików (SMA) i dzieli się wspomnieniami z okresu swojej aktywności w tym stowarzyszeniu maryjnym, które w burzliwym XX wieku mocno wyróżniło się pogłębioną formacją religijną młodych ludzi i ich wychowaniem patriotycznym.

W pierwszej części Stanisław Michnowski opisuje życie SMA w okresie międzywojennym. Sodalicja wówczas przede wszystkim kształtowała swoich członków na wybitnych chrześcijan szczerze dążących, pod opieką Maryi, do własnej doskonałości, jak też do zbawienia i doskonalenia bliźnich. „Sodalicje pogłębiały życie wewnętrzne w duchowości maryjnej, podkreślającej przykład miłości i pokory Niepokalanej oraz potęgę Jej wstawiennictwa w walce z mocami zła. Czynnie odnosiły się w tym również do nowoczesnych prądów w światowej kulturze świeckiej, dążąc do współpracy i przyjaźni z innymi narodami" - pisze autor. Dodaje, że specyficzny, polski charakter sodalicji przejawiał się w nierozerwalnym łączeniu miłości Boga i bliźniego z patriotycznymi obowiązkami wobec Ojczyzny. Moderatorzy koncentrowali się na pogłębianiu osobistych relacji sodalisów z Bogiem i Jego Matką. Zachęcali do dążenia do świętości w życiu osobistym, rodzinnym i wspólnotowym.

Druga część publikacji opisuje wydarzenia, z jakimi członkowie SMA musieli się mierzyć w czasie wojny, a potem dominacji sowieckiej w PRL. Sodalisi z różnych ośrodków akademickich walczyli i ginęli w różnych formacjach Wojska Polskiego w kraju i za granicą oraz w podziemnych organizacjach zbrojnych. „Było ich wielu; wśród nich żołnierze frontów na Zachodzie, zrzucani do kraju cichociemni oraz bardzo wielu żołnierzy Armii Krajowej: członków Kedywu, zgrupowań partyzanckich, oddziałów akcji Burza. Ci, co pozostali przy życiu nadal ofiarnie sprzeciwiali się wrogiej przemocy po zakończeniu otwartych działań wojennych w 1945 r." - czytamy w książce.

Natomiast trzecia część pracy dotyczy już aktualnej i niedawnej sytuacji sodalicji i innych katolickich stowarzyszeń maryjnych. 

pch