Strona główna  /  Program apostolski ruchów  /  Rok 2014  /  Zaangażowanie na rzecz ubogich

Zaangażowanie na rzecz ubogich

Zaangażowanie na rzecz ubogich

Zaangażowanie na rzecz ubogich - to kolejny temat Programu Apostolskiego Ruchów, który krótko omówimy.

Wszyscy jesteśmy wezwani do praktykowania miłości bliźniego. Miłość jest największym darem, dawanym przez Ducha Świętego dla budowania Kościoła i dla dobra ludzkości. „Tak pojęta miłość (...) jest i zawsze będzie potrzebna. Nikt i nic nie może i nigdy nie będzie mogło jej zastąpić, nawet żadne instytucje i inicjatywy publiczne, które przecież nie szczędzą wysiłków, by zaspokoić - często w naszych czasach dotkliwe pod względem jakości i zakresu - potrzeby ludności" - pisze św. Jan Paweł II w adhortacji Christifideles Laici.

Program wymienia propozycje m.in. następujących działań na rzecz pomocy ludziom ubogim:

 • Postawa rozważnego korzystania z dóbr materialnych jako nasz styl życia.
 • Podejmowanie działań zmierzających do przywrócenia własnej godności osobom dotkniętym różnego rodzaju ubóstwem poprzez ich aktywizację i pokazywanie im możliwości dróg wyjścia z sytuacji.
 • Organizowanie pomocy materialnej dla osób bezdomnych oraz głodujących.
 • Rozwój wolontariatu na rzecz posługi ubogim.
 • Pomoc biednym dzieciom w Polsce (dofinansowanie obiadów, wakacji, wyprawek szkolnych, paczek świątecznych itp.)
 • Organizowanie jadłodajni dla ubogich.
 • Bezpośrednia pomoc osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi.
 • Świadczenie pomocy dla domów opieki społecznej, jak też dla ośrodków zajmujących się ludźmi w stanach terminalnych.
 • Organizowanie poradnictwa religijnego, prawnego, psychologicznego, zawodowego i rachunkowości dla ludzi biednych.
 • Organizowanie pomocy dla ludzi doświadczonych chorobą alkoholową czy narkomanią oraz innymi nałogami poprzez organizowanie odpowiednich klubów pomocowych dla zniewolonych i ich rodzin.
 • Współpraca z Caritasem.
 • Wsparcie finansowe konkretnych projektów realizowanych w ubogich rejonach świata.
 • Pomoc dzieciom na Wschodzie.