Strona główna  /  Program apostolski ruchów  /  Rok 2014  /  Środki społecznego przekazu

Środki społecznego przekazu

Środki społecznego przekazu

Środki społecznego przekazu - to kolejny temat Programu Formacyjnego Ruchów.

Media słusznie nazywane są IV władzą, bo siła ich oddziaływania w dzisiejszym świecie jest gigantyczna. Wiele osób świat postrzega wyłącznie za pośrednictwem mediów, zapominając o tym, że nie są one w stanie wiernie odwzorować realnego życia. Pokazują więc rzeczywistość fragmentarycznie, w sposób selektywny, podkolorowany, sztucznie udramatyzowany albo wyidealizowany. Czasami mamy wręcz do czynienia z manipulacją w mediach, co każe odbierać je z ostrożnością i zasadą ograniczonego zaufania. Jednocześnie to właśnie media są znakomitym środkiem ewangelizacji i przekazu Dobrej Nowiny. Dotrą bowiem tam, gdzie często żaden ksiądz nie będzie w stanie dotrzeć. Dlatego ewangelizacja poprzez media jest ogromnie ważnym zadaniem, szczególnie dla ludzi świeckich.

Proponowane działania na rzecz roztropnego korzystania ze środków społecznego przekazu:

 • Wykorzystywanie mediów do podejmowania inicjatyw obywatelskich, społecznych, duszpasterskich, charytatywnych, biorąc w nich czynny udział i oferując pomoc organizacyjną i merytoryczną.
 • Prowadzenie poprzez media aktywnej polityki informacyjnej ruchu, parafii.
 • Formacja w kierunku właściwego korzystania z nowoczesnych mediów.
 • Przygotowywanie członków ruchu do brania aktywnego udziału w dyskusjach telewizyjnych, radiowych oraz w innych mediach.
 • Szkolenie i dbanie o pracę rzecznika ruchu oraz biura prasowego ruchu.
 • Zaangażowanie się w tworzenie i prowadzenie mediów parafialnych lub ruchu, czyli: gazetę parafialną, wydawanie biuletynów, prowadzenie lub animowanie strony internetowej, redagowanie gazetki ściennej lub innych publikacji.
 • Tworzenie społeczności internetowej wokół dobrze prowadzonej strony internetowej.
 • Promowanie "Białego tygodnia", podczas którego nie korzystamy z komputera ani z telewizji czy innych mediów elektronicznych.
 • Organizowanie współpracy między mediami katolickimi.
 • Wydawanie czasopism, publikacji dla szerokiego kręgu odbiorców.
 • Aktywna obecność na internetowych portalach społecznościowych.