Strona główna  /  Program apostolski ruchów  /  Rok 2015  /  Rozwój mojego ruchu oraz współpraca pomiędzy ruchami

Rozwój mojego ruchu oraz współpraca pomiędzy ruchami

Rozwój mojego ruchu oraz współpraca pomiędzy ruchami

Rozwój mojego ruchu oraz współpraca pomiędzy ruchami - to ostatni już temat Programu Formacyjnego Ruchów.

Wszystkie zrzeszenia laikatu muszą dbać o stałą łączność z papieżem i biskupem miejsca, która powinna wyrażać się w lojalnej gotowości do przyjmowania ich nauk i pasterskich zaleceń. Należy też uznać, że w Kościele istnieje wiele stowarzyszeń laikatu, żadne nie jest lepsze ani gorsze i wszystkie one powinny wzajemnie ze sobą współpracować. Chodzi o to, aby pogłębiać swoje zaangażowanie misyjne, w coraz większym stopniu podejmując dzieło nowej ewangelizacji.

Przykłady działań zmierzające do rozwoju naszego ruchu oraz współpracy pomiędzy ruchami:

 • Troszczenie się o właściwe relacje ruchu z innymi instytucjami kościelnymi, państwowymi oraz europejskimi.
 • Otwarcie ruchu na nowych członków.
 • Dbanie o tradycje i dobre zwyczaje ruchu, propagowanie jego historii.
 • Organizowanie różnych wydarzeń formacyjnych, np. rekolekcje, dni skupienia, sesje.
 • Formacja liderów ruchu.
 • Rozeznawanie, planowanie oraz organizowanie apostolstwa ruchu.
 • Publikacja materiałów związanych z promocją ruchu, jak również niezbędnych do jego rozwoju.
 • Zajmowanie się promocją ruchu w swoich środowiskach.
 • Przyjmowanie funkcji odpowiedzialnych w ruchach.
 • Modlitwa w intencji ruchu i jego dzieł apostolskich oraz działań formacyjnych.
 • Aktywne uczestniczenie we wszelkich formach współpracy między ruchami w ramach diecezjalnej i ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich. 
 • Poznawanie specyfiki innych ruchów i stowarzyszeń katolickich oraz uczenie się dialogu i wzajemnego szacunku.
 • Przekazywanie informacji na temat roli ruchów w parafii, diecezji i społeczeństwie.
 • Realizowanie wspólnych projektów apostolskich przez ruchy.
 • Organizowanie spotkań międzynarodowych i ekumenicznych.
 • Tworzenie przez ruchy fundacji i stowarzyszeń dla realizacji działań apostolskich ruchów.